Co to jest ubezpieczenie GAP i czy jest wymagane?

Ubezpieczenie GAP nie jest wymagane przez prawo, ale w przypadku leasingu czy kredytu może być konieczne.
Ubezpieczenie GAP Ubezpieczenie GAP
Co to jest ubezpieczenie GAP Definicja Money Breaker Foto: Proxima Studio

Ubezpieczenie GAP stanowi istotne zabezpieczenie dla właścicieli pojazdów finansowanych kredytem samochodowym lub leasingiem. W momencie, gdy tradycyjne polisy autocasco nie pokrywają pełnej kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty po kradzieży lub zniszczeniu pojazdu, zrobi to właśnie GAP. W tym artykule wyjaśnimy, co to jest ubezpieczenie GAP, jak działa i co należy wiedzieć przed jego wykupieniem.

Co to jest ubezpieczenie GAP – definicja

Ubezpieczenie GAP to rodzaj polisy, która pokrywa różnicę między aktualną wartością rynkową pojazdu a kwotą pozostałą do spłaty z tytułu leasingu lub kredytu w przypadku kradzieży lub całkowietego zniszczenia pojazdu.

ubezpieczenie gap definicja
Ubezpieczenie GAP definicja Money Breaker

Jeśli pojazd zostanie skradziony lub ulegnie całkowitemu uszkodzeniu (np. w wyniku wypadku), a jego wartość rynkowa jest niższa niż zobowiązanie kredytowe, tradycyjne ubezpieczenie autocasco (AC) może nie pokryć całości zadłużenia. W takiej sytuacji pomoże właśnie ubezpieczenie GAP.

Jak działa ubezpieczenie typu GAP

Ubezpieczenie GAP jest dobrowolne i działa jako zabezpieczenie straty finansowej w przypadku całkowitej szkody lub kradzieży samochodu. W takiej sytuacji, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie, które pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu a kwotą, którą jeszcze należy spłacić z tytułu leasingu lub kredytu.

Wartość samochodu zmienia się w czasie, a zobowiązania finansowe pozostają na stałym poziomie. Dlatego też, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, kwota odszkodowania z polisy AC nie zawsze pokrywa całość zobowiązań finansowych. Ubezpieczenie GAP zabezpiecza przed stratami finansowymi w takiej sytuacji.

Wysokość odszkodowania zależy od różnicy między wartością samochodu a kwotą, którą jeszcze należy spłacić z tytułu leasingu lub kredytu. Wartość samochodu jest ustalana na podstawie jego wartości rynkowej w momencie szkody lub kradzieży.

Przykład: Zakupiłeś samochód za 100 000 zł, finansując go w całości kredytem. Po roku samochód uległ całkowitemu zniszczeniu w wypadku. Wartość rynkowa pojazdu spadła do 70 000 zł, ale pozostało Ci do spłaty 90 000 zł kredytu. Twoje standardowe ubezpieczenie AC pokryje wartość rynkową pojazdu, czyli 70 000 zł, pozostawiając Ci do spłaty 20 000 zł. Jeśli masz ubezpieczenie GAP różnicę tę pokryje ubezpieczyciel.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Istnieją cztery główne formy polisy GAP. Każda z nich różni się nieco od pozostałych i oferuje inne korzyści. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z rodzajów ubezpieczenia GAP.

GAP Fakturowy

GAP fakturowy to najdroższy rodzaj ubezpieczenia, ale oferuje najszerszy zakres ochrony. W ramach tej formy ochrony, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela stanowi różnicę między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a ceną samochodu, jak została zawarta na fakturze. Oznacza to, że w przypadku utraty pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci Ci taką kwotę, że będziesz mógł kupić nowy samochód o takiej samej wartości, jak poprzedni.

GAP Finansowy

GAP finansowy to forma ochrony, która zapewnia zwrot różnicy między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a kwotą, jaką wynosił Twój kredyt lub leasing. Oznacza to, że w przypadku całkowitej utraty pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci Ci taką kwotę, że będziesz mógł spłacić swój kredyt lub leasing w całości.

GAP Indeksowy

GAP indeksowy to forma ochrony, która opiera się na indeksie cen samochodów. Oznacza to, że w przypadku utraty pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci Ci taką kwotę, która odpowiada średniej cenie samochodu o takich samych parametrach i z takim samym przebiegiem, jak Twój pojazd.

GAP Casco

GAP Casco to forma ochrony, która zapewnia zwrot różnicy między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a kwotą, jaką wynosiło Twój ubezpieczenie AC lub OC. Oznacza to, że w przypadku całkowitej utraty pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci Ci taką kwotę, która pozwoli Ci na zakup nowego pojazdu o takich samych parametrach, jak Twój poprzedni.

Czy ubezpieczenie GAP jest wymagane?

Ubezpieczenie GAP jest dobrowolne, ale w niektórych sytuacjach może być wymagane. Najczęściej jest to w przypadku, gdy bierzesz samochód w leasing lub na kredyt. W takiej sytuacji bank lub firma leasingowa może wymagać, abyś wykupił polisę GAP, która zabezpieczy Twój samochód w przypadku szkody całkowitej.

Jeśli nie wykupisz ubezpieczenia GAP, to w przypadku szkody całkowitej, ubezpieczenie AC wypłaci Ci tylko wartość rynkową Twojego samochodu. W takiej sytuacji, jeśli wartość Twojego samochodu jest niższa niż pozostała wartość kredytu lub leasingu, to będziesz musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze ubezpieczenie GAP jest wymagane. Zależy to od banku lub firmy leasingowej, z którymi podpisujesz umowę. Przed jej podpisaniem warto dokładnie przeczytać warunki umowy i zapytać doradcę, czy ten rodzaj ubezpieczenia to jest wymagany.

Zalety ubezpieczenia GAP

Jeśli kupiłeś nowy samochód na raty, to wiesz, że wartość pojazdu spada wraz z upływem czasu. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, ubezpieczenie AC pokryje tylko wartość samochodu w momencie zdarzenia, co może okazać się dużo mniejsze niż kwota, którą wciąż musisz spłacić. W takiej sytuacji ubezpieczenie może okazać się bardzo pomocne.

Ubezpieczenie GAP to rozszerzenie ubezpieczenia samochodu, które zapewnia dodatkową ochronę finansową. Gdy wartość pojazdu jest mniejsza niż kwota, którą wciąż trzeba spłacić, ubezpieczenie wyrównuje różnicę między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a kwotą, którą trzeba spłacić kredytodawcy.

Pamiętaj, że polisa GAP jest dobrowolna i nie jest wymagana przez prawo. Jeśli jednak kupiłeś samochód na raty, warto rozważyć jej wykupienie, aby chronić swoje finanse w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Polisa GAP może być wykupiona zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy. Warto przed podjęciem decyzji o wykupieniu polisy porównać oferty różnych ubezpieczycieli i dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania

Jeśli Twoje auto zostało skradzione lub zniszczone, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie GAP, możesz ubiegać się o świadczenie z ubezpieczenia GAP. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiednie dokumenty do swojego ubezpieczyciela.

Przede wszystkim musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, który zleci przeprowadzenie oględzin pojazdu. Jeśli Twoja polisa zawiera ubezpieczenie typu GAP, to w momencie zgłoszenia szkody musisz przedstawić ubezpieczycielowi dowód zakupu pojazdu oraz dokumenty potwierdzające wartość pojazdu w momencie jego nabycia.

Po weryfikacji dokumentów ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie. Wysokość świadczenia zależy od indywidualnych warunków polisy GAP oraz wartości pojazdu w momencie jego nabycia.

Cena ubezpieczenia typu GAP

Jeśli zastanawiasz się nad wykupieniem ubezpieczenia GAP, jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest cena polisy. Cena ubezpieczenia GAP zależy od kilku czynników, takich jak wartość fakturowa pojazdu, suma ubezpieczenia, a także od wybranej opcji ubezpieczenia.

Zwykle składka za polisę GAP jest doliczana do raty kredytu lub leasingu, co oznacza, że koszt polisy jest rozłożony na cały okres trwania umowy. Cena ubezpieczenia GAP waha się od 0,4% do 1,2% wartości pojazdu rocznie, co oznacza, że koszt zakupu polisy wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie.

W przypadku GAP finansowego cena ubezpieczenia pokryje różnicę kosztów pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami kredytu lub ratami leasingowymi a środkami otrzymanymi z polisy AC. W przypadku ubezpieczenia GAP wartościowego, suma ubezpieczenia będzie równa różnicy między wartością rynkową pojazdu w momencie jego zakupu, a jego wartością w momencie wystąpienia szkody.

Różnica między GAP a AC i OC

Jak już wspomnieliśmy, GAP jest rozszerzeniem polisy AC i OC, które ma na celu zabezpieczenie kierowcy w razie szkody całkowitej. Oznacza to, że jeśli samochód np. po wypadku nie nadaje się do naprawy albo został skradziony, można liczyć na dodatkowe środki.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice między ubezpieczeniem GAP z AC i OC:

UbezpieczenieOchrona
Ubezpieczenie ACChroni przed szkodami, jakie kierowca wyrządzi innym osobom i ich mieniu
Ubezpieczenie OCChroni przed szkodami, jakie zostaną wyrządzone kierowcy i jego pojazdowi
Ubezpieczenie GAPChroni przed utratą wartości pojazdu w czasie
Różnice między ubezpieczeniem GAP a OC i AC.

Jak widać, każde z tych ubezpieczeń ma swoje unikalne cechy i oferuje różne poziomy ochrony. Ubezpieczenie AC i OC chronią kierowcę przed szkodami, jakie mogą zostać wyrządzone innym osobom lub jego pojazdowi. Ubezpieczenie GAP natomiast chroni przed utratą wartości pojazdu w czasie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) opisują szczegółowo, jakie sytuacje są objęte ochroną, jakie są wyłączenia, jakie dokumenty należy przedstawić w razie szkody oraz jakie procedury obowiązują w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

OWU jest dokumentem, który stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. To właśnie w OWU zawarte są najważniejsze informacje dotyczące określonego ubezpieczenia GAP. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać OWU i zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły.

Firma ubezpieczeniowa, oferująca polisę GAP, ma obowiązek udostępnić Ci OWU przed zawarciem umowy. W OWU powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in.:

  • rodzaju ubezpieczenia GAP,
  • zakresu ochrony,
  • wyłączeń z ochrony,
  • składki ubezpieczeniowej,
  • okresu ubezpieczenia,
  • warunków wypłaty odszkodowania,
  • procedur postępowania w razie szkody.

OWU może zawierać również informacje dotyczące dodatkowych usług, np. assistance drogowej, która może być udzielana w przypadku awarii lub wypadku.

Przykłady zastosowania GAP

Ubezpieczenie GAP może być bardzo pomocne w różnych sytuacjach, takich jak kradzież, szkoda całkowita lub wypadek. Poniżej kilka przykładów, jak działa to ubezpieczenie:

  • Kradzież: Jeśli ktoś ukradnie Twój samochód, a Twoja standardowa polisa ubezpieczeniowa AC pokryje tylko wartość samochodu w momencie kradzieży, to GAP pomoże Ci pokryć różnicę między tą wartością a kwotą, jaką musisz zapłacić w przypadku kredytu lub leasingu.
  • Szkoda całkowita: Jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony, a Twoja standardowa polisa ubezpieczeniowa AC pokryje tylko wartość samochodu w momencie wypadku, a nie to, ile kosztował Cię samochód, ubezpieczenie GAP pomoże Ci pokryć różnicę między wartością samochodu a kwotą, jaką musisz zapłacić w przypadku kredytu lub leasingu.
  • Wypadek: Jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony w wypadku, a Twoja standardowa polisa ubezpieczeniowa AC pokryje tylko wartość samochodu w momencie wypadku, a nie to, ile kosztował Cię samochód, ubezpieczenie GAP pomoże Ci pokryć różnicę między wartością samochodu a kwotą, jaką musisz zapłacić w przypadku kredytu lub leasingu.

Jak widzisz, ubezpieczenie GAP może być bardzo pomocne w przypadku różnych sytuacji, dlatego warto zastanowić się nad jego wykupieniem.

Często zadawane pytania (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące ubezpieczenia GAP.

Co pokrywa ubezpieczenie GAP?

Polisa GAP (Guaranteed Auto Protection) pokrywa różnicę między kwotą zobowiązania kredytowego a wysokością wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Innymi słowy, jeśli Twoje ubezpieczenie nie pokryje całkowitej wartości Twojego pojazdu, ubezpieczenie zrekompensuje Ci różnicę, dzięki czemu nie będziesz musiał płacić za samochód, którego już nie masz.

Ile czasu ważna jest polisa GAP?

Okres ważności ubezpieczenia GAP jest zwykle określany przez ubezpieczyciela i może się różnić w zależności od warunków umowy. Ubezpieczenie GAP jest ważne przez cały okres trwania umowy leasingowej lub kredytowej.

Czy ubezpieczenie GAP jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie GAP nie jest obowiązkowe, ale może być bardzo pomocne w przypadku kradzieży lub całkowitej straty pojazdu. Warto jednak zawsze dokładnie sprawdzić warunki umowy i porównać różne oferty, aby wybrać najlepszą polisę GAP dla swoich potrzeb.

Jakie dokumenty do ubezpieczenia GAP?

Aby wykupić polisę GAP, zwykle będziesz potrzebował dokumentów potwierdzających wartość Twojego pojazdu oraz warunki umowy leasingowej lub kredytowej. Dokładne wymagania mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela.

Opracowanie: Money Breaker. Źródła: iii.org, Consumer FInancial Protection Bureau