Ubezpieczenie AC (autocasco) – co to jest, jak działa i co obejmuje?

Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego bywa nieoceniony, gdy dojdzie do szkody, na którą nie miałeś wpływu.
Ubezpieczenie AC autocasco Ubezpieczenie AC autocasco
Ubezpieczenie AC (autocasco). Foto Money Breaker by frerdomz

Ubezpieczenie AC (autocasco) chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód, zniszczeń lub kradzieży. Mimo że jest dobrowolne, warto rozważyć jego zakup. Dlaczego? Wszystkiego dowiesz się z poniższego wpisu.

Co to jest ubezpieczenie AC – definicja Autocasco

Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni Cię przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych, takich jak uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub akt wandalizmu.

Jest to polisa, która uzupełnia obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i jest przeznaczona dla tych, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie swojego mienia.

co to jest ubezpieczenie ac definicja
Ubezpieczenie AC definicja Money Breaker. Foto: mw/gstudioimages

Polisa AC obejmuje różne zakresy, w zależności od wybranej opcji. Możesz wykupić ubezpieczenie AC na podstawie tzw. wartości rynkowej samochodu, która określa wartość pojazdu na dzień wykupu polisy. W przypadku szkody ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, które będzie równoważyć wartość samochodu przed szkodą.

Ubezpieczenie AC a ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie AC (autocasco) i ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to dwa rodzaje ubezpieczeń zapewniających ochronę w przypadku zdarzeń drogowych. Główną różnicą między nimi jest zakres ochrony oraz dobrowolność. Ubezpieczenie OC jest wymagane przez prawo, ubezpieczenie AC to polisa dobrowolna.

Poniżej znajdziesz główne różnice pomiędzy AC a OC.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie OC obejmuje tylko szkody, które spowodowałeś wobec innych osób lub ich mienia. Natomiast ubezpieczenie AC obejmuje szkody, które poniesiesz w wyniku kolizji, wypadku, kradzieży, pożaru itp.

Dobrowolność

Polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że nie masz możliwość jej wykupienia, ale nie istnieje prawny obowiązek jej posiadania. Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest wymagane przez prawo i każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek je wykupić.

Cena

Cena polisy OC jest znacznie niższa niż cena ubezpieczenia AC, co wynika z faktu, że ubezpieczenie autocasco jest bardziej kompleksowe i obejmuje szerszy zakres ryzyka.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie autocasco (AC) obejmuje wiele różnych zdarzeń losowych, takich jak kolizje, kradzieże, pożary, zalania, wandalizm, grad, powódź, trzęsienie ziemi, szkody spowodowane przez zwierzęta, uszkodzenie karoserii, uszkodzenie w niestrzeżonym miejscu, zniszczenie, gradobicie, zderzenie z innym samochodem, zderzenie z drzewem, szkoda parkingowa i wiele innych.

Wszystkie elementy, które obejmuje AC, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W zależności od wybranego autocasco, mogą to być na przykład: zniszczenie auta na skutek opadów gradu czy powodzi, zderzenia z innym pojazdem lub zwierzęciem, kradzież samochodu, szkody wynikające z działania sił atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia w wyniku trzęsienia ziemi, zalanie samochodu, szkody spowodowane przez osoby trzecie i wiele innych.

Ubezpieczenie AC zapewnia ochronę od wszystkich zdarzeń, zwanych All Risks. Oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa szkody wynikające z każdego zdarzenia, które nie zostało wykluczone w OWU. W przypadku uszkodzenia samochodu ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie.

Podsumowując, zakres ochrony ubezpieczenia autocasco może być różny w zależności od oferty poszczególnych ubezpieczycieli, jednak zwykle ubezpieczenie AC obejmuje:

  • Uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku drogowego, niezależnie od tego, czy to Ty spowodowałeś kolizję, czy też byłeś ofiarą.
  • Szkody parkingowe, czyli uszkodzenia pojazdu spowodowane podczas parkowania lub postoju.
  • Kradzież pojazdu lub jego części, co jest szczególnie ważne w przypadku modeli, które cieszą się zainteresowaniem złodziei.
  • Akty wandalizmu, na przykład gdy ktoś celowo porysuje lakier na Twoim samochodzie.
  • Zdarzenia losowe, takie jak powódź, pożar, grad, burza, osunięcie się ziemi czy upadek przedmiotów na pojazd, co może spowodować jego uszkodzenie.
  • Szkody całkowite, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość rynkową lub samochód zostaje skradziony i nie zostaje odnaleziony w określonym czasie.
  • Szkody własne, czyli uszkodzenia pojazdu spowodowane przez samego właściciela, na przykład nieumyślne uderzenie w przeszkodę.

Ubezpieczenie AC a szkoda całkowita

Szkoda całkowita pojazdu jest orzekana w sytuacji, gdy koszt naprawy samochodu przewyższa jego wartość rynkową lub wartość określoną w warunkach umowy ubezpieczeniowej – często jest to procent wartości pojazdu, na przykład 70%. Kryteria dla uznania szkody za całkowitą mogą się różnić w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i szczegółów polisy.

W momencie orzeczenia szkody całkowitej ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, które z reguły odpowiada wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem. Wartość rynkowa pojazdu jest określana na podstawie cen rynkowych podobnych pojazdów, uwzględniając ich stan techniczny, wiek, przebieg oraz inne czynniki mogące wpłynąć na cenę.

W przypadku szkody całkowitej możesz również napotkać na pojęcie “konstruktywnej szkody całkowitej”, co oznacza, że choć teoretycznie możliwa byłaby naprawa pojazdu, to z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to uzasadnione. W takim przypadku nawet jeśli koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu, ubezpieczyciel może uznać, że lepiej jest wypłacić odszkodowanie równe wartości pojazdu przed zdarzeniem.

Po wypłaceniu odszkodowania za szkodę całkowitą polisa AC zwykle przestaje obowiązywać, ponieważ pojazd jest z reguły wycofywany z użytkowania i nie podlega dalszemu ubezpieczeniu. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może przejąć wrak pojazdu, co jest częścią procesu likwidacji szkody i może być uwzględnione w warunkach polisy.

Suma ubezpieczenia AC

Suma ubezpieczenia to kwota, na którą zawierasz ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczenia autocasco (AC) suma ta jest ważna dla ustalenia odszkodowania w przypadku szkody. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od wartości samochodu oraz od wyboru ubezpieczyciela.

Wartość samochodu jest jednym z czynników, które wpływają na wysokość sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia AC wartość ta jest brana pod uwagę podczas ustalania sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele oferują różne opcje dotyczące wysokości sumy ubezpieczenia, w tym utrzymanie sumy ubezpieczenia równej wartości zakupu auta przez kilka lat.

Dodatkowe opcje i klauzule

Jeśli chcesz jeszcze bardziej zabezpieczyć swój samochód przed różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami, warto rozważyć dodatkowe opcje i klauzule, które oferuje ubezpieczenie autocasco.

Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb to opcja, która chroni przed uszkodzeniem lub pęknięciem szyb samochodowych. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia szyby, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie ubezpieczenia autocasco obejmują tę opcję, dlatego warto sprawdzić, czy jest ona dostępna w twojej polisie.

Assistance

Assistance to usługa, która zapewnia pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. W ramach assistance możesz liczyć na holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, naprawę na miejscu lub transport zepsutego pojazdu do warsztatu. Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadku dalekich wyjazdów, gdy nie znasz dobrze okolicy i nie wiesz, gdzie szukać pomocy.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to opcja, która chroni kierowcę i pasażerów samochodu w przypadku wypadku. W ramach NNW ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, jednak warto rozważyć jego wykupienie, aby zabezpieczyć siebie i swoich pasażerów.

Ile kosztuje ubezpieczenie AC

Cena ubezpieczenia AC zależy od wielu czynników, takich jak wartość pojazdu, zakres ochrony, udział własny, standard ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia AC rata składek może być ustalana w zależności od wartości pojazdu oraz zakresu ochrony. Im wyższa wartość pojazdu, tym wyższa składka. Istnieją jednak sposoby na obniżenie kosztów ubezpieczenia AC. Możesz na przykład zdecydować się na wyższy udział własny, co pozwoli Ci na obniżenie miesięcznej składki.

Dobrym rozwiązaniem jest także wybór ubezpieczenia AC w pakiecie z OC, co pozwala na oszczędność na kosztach. Pamiętaj jednak, że wybierając ubezpieczenie AC, musisz zwrócić uwagę na zakres ochrony, aby mieć pewność, że Twoje potrzeby zostaną w pełni zaspokojone.

W przypadku hybryd plug-in, warto zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie AC obejmuje również baterię. W przypadku braku takiej opcji, warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla baterii.

Procedura w razie szkody

Załóżmy, że podczas parkowania przypadkowo uderzyłeś w słup i uszkodziłeś bok swojego samochodu. Oto przykład postępowania w przypadku szkody pokrywanej przez ubezpieczenie autocasco (AC):

Najpierw upewnij się, że jesteś bezpieczny i nie ma żadnego zagrożenia dla Ciebie i innych osób. Następnie dokładnie udokumentuj szkodę – wykonaj zdjęcia uszkodzonego pojazdu i miejsca zdarzenia. Jeśli są świadkowie, poproś ich o dane kontaktowe.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zgromadzeniu dokumentacji, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Zgłoś szkodę, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi przez ubezpieczyciela, które mogą obejmować zgłoszenie online, telefonicznie lub osobiste w biurze. Ubezpieczyciel prawdopodobnie poprosi Cię o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie dokumentacji, w tym zdjęć i danych świadków.

Ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę, który oceni stopień i koszt naprawy uszkodzeń. Na podstawie tej oceny ubezpieczyciel przedstawi Ci ofertę odszkodowania lub zasugeruje warsztat, w którym samochód powinien zostać naprawiony.

Jeśli odszkodowanie Cię satysfakcjonuje, możesz przystąpić do naprawy samochodu. Ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy bezpośrednio, przesyłając płatność do warsztatu, lub wypłacić Ci odszkodowanie, które pozwoli Ci pokryć koszty naprawy.

Po naprawie samochodu, upewnij się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z kosztorysem i że samochód jest w pełni sprawny. Sprawdź jakość wykonanych prac i upewnij się, że nie ma żadnych niedociągnięć. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz odebrać swój pojazd i kontynuować korzystanie z niego jak wcześniej.

Jeżeli jednak zauważysz jakiekolwiek problemy po naprawie, skontaktuj się z warsztatem lub bezpośrednio z ubezpieczycielem, aby rozwiązać sprawę. W niektórych przypadkach może być konieczne powtórne zgłoszenie szkody lub złożenie reklamacji dotyczącej jakości wykonanych napraw.

Pamiętaj, że cały proces likwidacji szkody powinien być prowadzony zgodnie z warunkami Twojej polisy AC. Przeczytaj ją dokładnie, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki, a także aby wiedzieć, jakie kroki powinieneś podjąć w przypadku wystąpienia szkody.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji od ubezpieczyciela na temat statusu Twojego roszczenia i przewidywanego czasu realizacji.

Kiedy ubezpieczenie AC jest wymagane?

Mimo że ubezpieczenie autocasco nie jest wymagane przez prawo, to wykupienie tej polisy może być konieczne jeśli decydujesz się na leasing lub kredyt samochodowy.

W przypadku leasingu ubezpieczenie AC jest zwykle wymagane przez leasingodawcę, ponieważ stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla pojazdu, który jest przedmiotem umowy leasingowej. Leasingodawca, jako właściciel, chce mieć pewność, że w przypadku wystąpienia szkód lub kradzieży pojazdu, jego wartość będzie odpowiednio chroniona.

Sytuacja jest analogiczna, gdy finansowanie zakupu pojazdu odbywa się poprzez kredyt samochodowy. Banki lub inne instytucje finansowe również mogą wymagać od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia AC w celu ochrony wartości pojazdu będącego zabezpieczeniem kredytu

Pamiętaj, że wykupienie AC zabezpiecza zarówno interesy instytucji finansowej, jak i Twoje, ponieważ w przypadku wystąpienia szkody, koszty naprawy lub wymiany pojazdu pokrywa ubezpieczyciel, a nie użytkownik pojazdu. Jeśli dojdzie zaś do szkody całkowitej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które pomniejszy Twoje zobowiązanie finansowe.

Ubezpieczenie na terytorium Polski i zagranicą

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC określa obszar, na którym polisa ubezpieczeniowa zapewnia ochronę. W praktyce może to obejmować tylko terytorium Polski, kraje Unii Europejskiej, a także inne państwa spoza UE.

Warunki dotyczące zakresu terytorialnego są zazwyczaj szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa, jednak w większości towarzystw ubezpieczeniowych istnieje możliwość dowolnego kształtowania zasięgu terytorialnego.

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia AC obejmującego Polskę, Europę i dowolny kraj, którym często przebywasz, poinformuj o tym ubezpieczyciela, a przedstawi Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie AC

Przed wyborem pierwszej z brzegu oferty, weź pod uwagę przede wszystkim: zakres ochrony, wysokość odszkodowania, zasięg terytorialny, sposób wyceny szkody, opinie klientów danego towarzystwa i cenę, a więc wysokość rocznej składki polisy AC.

Pamiętaj, że wybór najlepszego ubezpieczenia AC może zająć trochę czasu i wymagać od Ciebie dokładnego przejrzenia ofert różnych ubezpieczycieli. Zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że dokładnie przeczytałeś warunki ubezpieczenia i zrozumiałeś, co obejmuje polisa.

W wyborze “najlepszego ubezpieczenia AC’ pomocne mogą być internetowe rankingi oraz porównywarki AC, jednak staraj się nie ufać im na ślepo, ponieważ są to rozwiązania komercyjne, a więc nastawione na zysk z afiliacji.

Opracowanie: Money Breaker. Źródła: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych