Rodzaje kredytów firmowych. Na jakie finansowanie może liczyć Twoja firma?

Te rodzaje kredytów dla firm mogą pomóc w sfinalizowaniu wielu przedsięwzięć.
rodzaje kredytów firmowych rodzaje kredytów firmowych
Rodzaje kredytów firmowych. Money Breaker

Kredyt firmowy, a więc udzielany na bieżące potrzeby lub przyszłe cele danego przedsiębiorstwa, to jedna z najpopularniejszych form finansowania własnej firmy. Banki posiadają spektrum rozwiązań, z których możesz skorzystać, jednak nie każde z nich będzie dostępne dla Twojej firmy. Sprawdzamy, jakie rodzaje kredytów firmowych są dostępne w rodzimych bankach, czym się różnią i na co zwrócić uwagę?

Rodzaje kredytów firmowych w Polsce:

  1. Kredyt obrotowy
  2. Kredyt inwestycyjny
  3. Kredyt hipoteczny
  4. Kredyt konsolidacyjny
  5. Kredyt pomostowy
  6. Kredyt technologiczny

To, na który z nich możesz liczyć, jako przedsiębiorca, zależy przede wszystkim od celu oraz zdolności kredytowej Twojej firmy. Nie każdy kredyt firmowy będzie bowiem odpowiedni w przypadku inwestycji, inny może być zwyczajnie niedostępny.

Kredyt obrotowy

Jednym z najpopularniejszych rodzajów kredytów firmowych w Polsce jest kredyt obrotowy. Polega ona na tym samym, co popularny wśród konsumentów kredyt odnawialny, ale przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. Kredyt obrotowy udzielany jest zasadniczo na dowolne cele związane z daną firmą, co powoduje, że sięgają po niego przedsiębiorstwa z różnych branż.

Wśród kredytów obrotowych dla firm rozróżnić można kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. W przypadku pierwszego z nich z reguły nie musisz informować banku, na co zostaną poświęcone środki. Możesz je zatem wykorzystać na bieżące opłaty, zakup towarów, regulowanie należności skarbowych lub wypłaty dla pracowników.

Nieco inaczej wygląda kwestia kredytów obrotowych w rachunku kredytowym. Banki, udzielając tego rodzaju kredytu obrotowego, oczekują wskazania, na co zostaną przeznaczone pieniądze pochodzące z kredytu, a z uwagi na udostępnienie ich na dedykowanym rachunku, w prosty sposób mogą to “skontrolować”.

Kredyt obrotowy zwykle udzielany jest na podstawie obrotów na rachunku firmowym, ale często niezbędne będzie także okazanie dokumentów finansowych firmy. Wiele zależy jednak wyłącznie od polityki kredytowej banku.

Ogromną zaletą kredytu obrotowego są jego niskie koszty, ponieważ oprocentowanie liczone jest na postawie wysokości wykorzystanego limitu i okresu, w jakim przedsiębiorca z niego korzysta. Okres rozliczeniowy zwykle przybiera formę miesięczną.

Kredyt inwestycyjny

Często wybieranym przez przedsiębiorców rodzajem kredytu firmowego jest kredyt inwestycyjny, a więc taki, z którego środki mają zasilić daną inwestycję. Może to być zarówno zakup nowych towarów, jak i usług, które zwiększą konkurencyjność firmy, ale także wzniesienie obiektu, zakup nieruchomości, stworzenie noweli linii produkcyjnej czy rozbudowa infrastruktury.

Z uwagi na to, że kredyt inwestycyjny jest kredytem celowym, możliwość jego udzielenia zwykle ustalana jest indywidualnie na podstawie przygotowanego przez przedsiębiorcę biznesplanu. Aby otrzymać kredyt inwestycyjny, Twoja firma musi posiadać solidną zdolność kredytową. Banki prześwietlą także zarząd i/lub właścicieli przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny spłacany jest w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednej transzy na zakończenie trwania umowy. Warunki ustalane są na podstawie porozumienia pomiędzy instytucją finansową a przedsiębiorstwem.

Kredyt hipoteczny

Jeśli zastanawiasz się, jakie są rodzaje kredytów firmowych, na pewno nie pomyślałeś o kredycie hipotecznym. Ten zwykle adresowany jest przecież do konsumentów. Rzecz w tym, że większość instytucji finansowych w Polsce oferuje kredyty hipoteczne także tak przedsiębiorców. Różnią się jednak przeznaczeniem.

Firmowy kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na zakup działki z możliwością zabudowy, lokalu użytkowego, biura lub biurowca czy innych nieruchomości, na których banki mogą ustanowić hipotekę. Nieruchomość ta musi jednak posiadać księgę wieczystą.

Aby otrzymać kredyt hipoteczny dla firm, Twoje przedsiębiorstwo musi już kilka lat istnieć na rynku i wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową. Kwota i okres spłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wartości nieruchomości i możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Dużą zaletą kredytu hipotecznego dla firmy są korzystne warunki, na jakich może zostać udzielony. Podobnie, jak w przypadku kredytów mieszkaniowych udzielanych ludności, kredyt hipoteczny dla firm cechuje znacznie niższe oprocentowanie, niż w przypadku kredytów inwestycyjnych czy kredytów niecelowych.

Kredyt konsolidacyjny

Wymieniając rodzaje kredytów firmowych, musimy wspomnieć także o kredycie konsolidacyjnym. Kredyt konsolidacyjny dla firmy jest niczym innym, jak kredytem udzielanym na spłatę zobowiązań w innych instytucjach finansowych. Wygląda to zatem analogicznie do kredytów udzielanych konsumentom. Kredyt konsolidacyjny dla firm pozwala na spłatę kilku innych kredytów w różnych bankach, co może wpłynąć na zwiększenie zdolności kredytowej Twojego przedsiębiorstwa.

Konsolidacja kredytów firmowych pozwala także, ale nie jest to regułą, na zmniejszenie kosztów zadłużenia, poprzez zastosowanie niższej marży czy prowizji bankowej. Wydłużenie okresu spłaty to kolejna zaleta kredytu konsolidacyjnego. Zwiększając ilość miesięcznych rat, przedsiębiorca zyskuje dodatkową przestrzeń finansową, jednak rośnie jednocześnie sumaryczna wartość kredytu.

Sprawdź wszystkie rodzaje kredytów bankowych

Kredyt pomostowy

Dość ciekawym, ale niezbyt popularnym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać niektóre przedsiębiorstwa, jest kredyt pomostowy. Ten rodzaj finansowania sprawdza się jednak wyłącznie w sytuacji, gdy dana firma otrzymała gwarancję udzielenia dotacji (np. unijnej) lub dofinansowania, jednak wyłącznie w formie refundacji kosztów poniesionych.

Co to oznacza? Nic więcej niż to, że wiele firm może nie być w stanie wykonać projektu, na który otrzymały dotację (gwarancję zwrotu poniesionych kosztów), bez konieczności posiłkowania się finansowaniem zewnętrznym. W tym celu właśnie instytucje finansowe opracowały kredyt pomostowy.

Przeczytaj także:

O kredyt pomostowy możesz wnioskować w większości banków w kraju, jednak pamiętaj, że warunki takiego finansowania mogą się mocno od siebie różnić w zależności od oferty instytucji finansowej.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest dość specyficznym rodzajem finansowania firmy, ponieważ mimo że zaciągany jest w bankach komercyjnych, to stoi za nim Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach prowadzonego przez siebie programu operacyjnego instytucja oferuje przedsiębiorcom możliwość zaciągnięcia kredytu na innowacje (kredytu technologicznego), który po spełnieniu określonych w ramach działania operacyjnego warunków, może zostać spłacony przez BGK.

Kredyt technologiczny może być przeznaczony wyłącznie na innowacje technologiczne, a więc takie projekty, które cechuje innowacyjność z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Więcej o kredytach technologicznych przeczytasz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inne rodzaje kredytów firmowych

Na zakończenie warto dodać, że wymienione powyżej rodzaje kredytów firmowych to nie wszystkie rozwiązania adresowane do przedsiębiorców. Większość banków w Polsce jest w stanie bowiem udzielić finansowania na różne projekty biznesowe, a w przypadku dużych firm, także dostosować się do ich oczekiwań oraz stworzyć produkt wyłącznie pod konkretny projekt. To rozwiązanie adresowane jest jednak zwykle do największych graczy i banki niechętnie dzielą się informacjami o nich z mniejszymi podmiotami.

Warunki takiego finansowania ustalane są indywidualnie i najczęściej jest to połączenie kilku rodzajów kredytów, które omówiliśmy powyżej.

Opracowanie: Portal finansowy Money Breaker