Rodzaje kredytów bankowych: Przewodnik po opcjach finansowania

Nie każdy rodzaj kredytu bankowego będzie odpowiedni dla Ciebie lub Twojej firmy.
rodzaje kredytów bankowych rodzaje kredytów bankowych
Rodzaje kredytów bankowych. Foto Money Breaker / mykolasosiukin

Rodzaje kredytów bankowych można podzielić m.in. z uwagi na przeznaczenie: kredyty celowe oraz kredyty niecelowe, a także adresatów: kredyty dla osób fizycznych oraz kredyty firmowe.

Rodzaje kredytów dla osób fizycznych to m.in.: kredyty konsumpcyjne (kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, kredyt odnawialny, karta kredytowa, limit w rachunku bieżącym), kredyty celowe (kredyt samochodowy, kredyt hipoteczny, kredyt studencki, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowy, inne kredyty na określony w umowie cel.

Rodzaje kredytów dla firm to m.in.: kredyt inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowy, firmowa karta kredytowa, kredyty z przeznaczeniem na inne, określone w umowie cele lub bieżące potrzeby przedsiębiorstwa.

Wszystkie rodzaje kredytów bankowych:

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych rodzajów kredytów bankowych, służącym przede wszystkim do finansowania zakupu nieruchomości, takich jak domy czy mieszkania. Charakterystyczną cechą tego rodzaju kredytu jest zabezpieczenie w formie hipoteki. W przypadku niewywiązywania się z umowy kredytowej przez kredytobiorcę, bank ma prawo przejąć nieruchomość w drodze egzekucji.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego może być zarówno stałe, jak i zmienne, zależne od wysokości stóp procentowych NBP, zaś okres spłaty może wynosić nawet 30 lat lub dłużej.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny jest dość skomplikowany i wymaga spełnienia szeregu warunków, takich jak zdolność kredytowa, źródła dochodów, stabilność zatrudnienia, zobowiązania finansowe czy nawet wiek kredytobiorcy.

Przed udzieleniem kredytu, dokonywana jest wycena nieruchomości, która ma być sfinansowana kredytem hipotecznym. Wymagane jest również posiadanie wkładu własnego, którego minimalna wysokość to 20 procent wartości nieruchomości lub 10 procent w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Przykład kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe:

CechaOpis
OprocentowanieStałe lub zmienne
Okres spłatyDo 30 lat
WalutaPLN lub obca
Wkład własnyMinimum 10% wartości nieruchomości
ZabezpieczenieHipoteka na nieruchomości

Warunki kredytu hipotecznego są zwykle stałe / określone przez bank, jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość kształtowania dodatkowych postanowień umownych, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych o znacznej wartości.

Zalety kredytu hipotecznego:

 • Umożliwia zakup nieruchomości, na którą inaczej nie stać by było większości kredytobiorców z uwagi na wysokie ceny nieruchomości.
 • Długi okres spłaty, często sięgający nawet 30 lat, co pozwala rozłożyć obciążenie finansowe w czasie.
 • Relatywnie niskie oprocentowanie w porównaniu z innymi rodzajami kredytów, co wynika z zabezpieczenia hipotecznego.

Wady kredytu hipotecznego:

 • Długoterminowe zobowiązanie finansowe, które może być obciążeniem w przypadku zmian w sytuacji życiowej lub finansowej kredytobiorcy.
 • Ryzyko utraty nieruchomości w przypadku niewywiązywania się z płatności – bank może przystąpić do egzekucji hipoteki.
 • Wysokie koszty początkowe, takie jak prowizja bankowa, opłaty notarialne, koszty wyceny nieruchomości i ubezpieczenia.

WAŻNE! Kredyt hipoteczny może być udzielony zarówno osobie fizycznej, jak i przedsiębiorstwu (kredyt hipoteczny dla firm).

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny to rodzaj kredytu bankowego adresowanego głównie dla osób fizycznych. Jego celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych, takich jak zakup sprzętu RTV/AGD, pojazdów, mebli, finansowanie wyjazdów wakacyjnych lub pokrycie innych wydatków osobistych.

Kredyt konsumpcyjny jest zazwyczaj udzielany na krótszy okres niż kredyt hipoteczny, często nie przekraczający kilku lat, a jego wysokość jest zwykle znacznie mniejsza.

WAŻNE! Zgodnie z Ustawą, maksymalna kwota kredytu konsumenckiego (kredyt gotówkowy na dowolny cel) wynosi aktualnie 255 tysięcy złotych, zaś maksymalny okres finansowania nie może przekraczać 120 miesięcy (10 lat).

Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego jest zwykle wyższe niż w przypadku kredytów hipotecznych, ze względu na większe ryzyko, które bank podejmuje nie wymagając zabezpieczenia w postaci hipoteki. W przypadku kredytów konsumenckich celowych, takich jak kredyt samochodowy, oprocentowanie może być bardziej atrakcyjne z uwagi na zabezpieczenie na finansowanym pojeździe.

Rodzaje kredytów konsumpcyjnych obejmują przede wszystkim:

 • Kredyt gotówkowy: kredyt niecelowy przeznaczony na dowolny cel konsumencki.
 • Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR: umożliwiający korzystanie ze środków do wysokości ustalonego limitu.
 • Kredyt studencki: oferowany studentom na finansowanie edukacji.
 • Kredyt samochodowy: kredyt celowy zaciągany z myślą o zakupie pojazdu.
 • Kredyt ratalny: udzielany na zakup dóbr materialnych czy usług.
 • Karta kredytowa: z określonej wysokości limitem kredytowym.

Procedura ubiegania się o kredyt konsumpcyjny jest zazwyczaj mniej skomplikowana niż w przypadku kredytu hipotecznego, co wynika w dużej mierze z niższej wartości kredytu oraz regulacji prawnych. Jak w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, banki analizują zdolność kredytową wnioskodawcy, jednak wymagania dotyczące wkładu własnego są zwykle mniej rygorystyczne lub zerowe (np. kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, pożyczka gotówkowa).

Kredyt konsumpcyjny może być udzielany w formie kredytu gotówkowego, limitu na karcie kredytowej czy kredytu ratalnego oferowanego bezpośrednio w punktach sprzedaży. Niektóre rodzaje kredytów konsumpcyjnych mogą wymagać założenia konta osobistego w banku, który udziela kredytu lub mogą oferować lepsze warunki kredytowe przy jednoczesnym korzystaniu z dodatkowych produktów bankowych, jak np. ubezpieczenia.

Ważne aspekty kredytu konsumpcyjnego:

 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne, wpływające na koszt kredytu.
 • Okres spłaty: krótko-, średnio- lub długoterminowy.
 • Zabezpieczenia: mogą być wymagane przez bank, w zależności od rodzaju kredytu i kwoty, jednak w przypadku kredytów gotówkowych czy ratalnych zwykle nie są wymagane.

Kredyt konsumpcyjny jest atrakcyjną opcją dla osób, które potrzebują finansowania konkretnych planów lub zakupów, jednak zawsze powinien być zaciągany z rozwagą i po dokładnej analizie zdolności kredytowej oraz warunków umowy. Zbyt częste korzystanie z pożyczek gotówkowych, limitów odnawialnych czy kart kredytowych może bowiem doprowadzić do powstania tzw. spirali zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu bankowego łączącego kilka zobowiązań finansowych w jedno, zazwyczaj z korzyścią obniżenia miesięcznej raty i wydłużenia okresu spłaty. Głównym celem kredytu konsolidacyjnego jest zmniejszenie obciążeń finansowych kredytobiorcy, poprawa płynności oraz uproszczenie zarządzania budżetem poprzez zamianę kilku różnych zobowiązań w jedno.

Zalety:

 • Obniżenie miesięcznej raty: Łączna rata kredytu konsolidacyjnego jest często niższa niż suma rat wcześniej spłacanych kredytów.
 • Uproszczenie zarządzania finansami: Zamiast wielu terminów płatności kredytobiorca ma jeden ustalony dzień spłaty miesięcznej raty.
 • Elastyczność: Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego może być dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych kredytobiorcy.

Wady:

 • Wyższy całkowity koszt kredytu: Wydłużenie okresu spłaty może prowadzić do zwiększenia sumy odsetek płaconych przez cały okres kredytowania.
 • Możliwe dodatkowe koszty związane z prowizjami, marżą, ubezpieczeniem.

Kredyty konsolidacyjne mogą obejmować różne typy zobowiązań, takie jak kredyty gotówkowe, samochodowe, karty kredytowe, kredyty odnawialne, a niekiedy nawet pożyczki pozabankowe. Przed podjęciem decyzji o konsolidacji warto porównać oferty dostępne na rynku, korzystając z rankingów i kalkulatorów oraz przeczytać praktyczne poradniki, które wyjaśniają, jakie są rodzaje kredytów.

Z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. To, czy bank będzie skłonny udzielić finansowania, zależy przede wszystkim od Twojej zdolności kredytowej oraz rodzaju kredytów, które mają być skonsolidowane.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to rodzaj kredytu bankowego udzielanego na zakup różnego rodzaju pojazdów. Jest to forma kredytu celowego, a to oznacza, że środki uzyskane w ramach kredytu muszą być wykorzystane na zakup określonego w umowie pojazdu. Co istotne, kredyt samochodowy może być udzielony nie tylko na zakup samochodu, ale także m.in. motocykla (kredyt na motocykl), skutera, quada, motorówki, przyczepy kempingowej, a nawet helikoptera. W przypadku kredytów samochodowych dla firm lista pojazdów może być znacznie dłuższa.

Kredyt samochodowy, podobnie jak kredyt hipoteczny, posiada zabezpieczenie w formie finansowanego pojazdu. W przypadku braku spłaty, bank ma prawo przejąć pojazd, sprzedać go i odzyskać zainwestowane pieniądze.

Do podstawowych rodzajów zabezpieczeń kredytów samochodowych zaliczane są: przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy oraz cesja polisy AC, którą musi wykupić kredytobiorca.

Charakterystyka kredytu samochodowego:

 • Cel: Wyłącznie zakup pojazdu.
 • Okres kredytowania: Zazwyczaj od 2 do 5 lat.
 • Zabezpieczenie: Często samochód stanowi zabezpieczenie kredytu.

Kredyt samochodowy często wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (AutoCasco czy GAP), które może mieć wpływ na całkowity koszt kredytu.

Oprocentowanie kredytu samochodowego jest często niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych, ponieważ ryzyko dla banku jest mniejsze dzięki posiadaniu zabezpieczenia w postaci pojazdu.

Na atrakcyjność kredytu samochodowego wpływ mają przede wszystkim RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), prowizja, marża banku, koszt wymaganych ubezpieczeń czy wysokość wpłaty własnej.

Kredyt odnawialny (rewolwingowy)

Wymieniając rodzaje kredytów bankowych nie możemy zapomnieć o kredycie odnawialnym, z którego skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

Kredyt odnawialny, znany również jako kredyt rewolwingowy, to elastyczna forma kredytowania, która jest ściśle powiązana z Twoim rachunkiem bankowym. Jest to limit kredytowy przyznawany przez bank, który może być wykorzystywany do wysokości ustalonego w umowie maksimum.

Gdy wykorzystasz dostępne środki, Twoim obowiązkiem jest ich spłata, co z kolei odnawia limit kredytowy do pierwotnej wartości i pozwala na ponowne korzystanie z tych środków w przyszłości.

Kredyt odnawialny jest często używany do finansowania bieżących potrzeb, takich jak nieprzewidziane wydatki, zakup towarów czy usług, a nawet do pokrycia przepływów gotówkowych w przypadku własnej działalności gospodarczej.

W przypadku kredytu odnawialnego odsetki pobierane są od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, a nie od pełnej przyznanej linii kredytowej, co sprawia, że jest to jedna z tańszych form kredytowania – o ile nie wykorzystujesz w pełni dostępnego limitu!

Kredyt odnawialny ma również określony termin ważności, po którym może być przedłużony automatycznie (np. po roku). W przypadku, gdy kredyt nie jest odnawialny automatycznie (udzielony na określony czas), Twoim obowiązkiem jest spłata pełnej wykorzystanej kwoty zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym z bankiem.

Charakterystyka kredytu odnawialnego:

 • Dostępność środków: Limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystywany do wysokości ustalonego limitu.
 • Spłata zadłużenia: Klient spłaca wykorzystane środki w wybranym przez siebie tempie, pamiętając o terminach określonych w umowie.
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie naliczane jest jedynie od faktycznie wykorzystanej kwoty, co może być korzystniejszą opcją niż w przypadku tradycyjnych kredytów.

Koszty związane z kredytem odnawialnym, takie jak opłaty, oprocentowanie i prowizje, zazwyczaj są wyższe niż w innych rodzajach kredytów z powodu zwiększonego ryzyka dla kredytodawcy (brak zabezpieczeń).

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny (kredyt na budowę domu) jest rodzajem kredytu bankowego przeznaczonym do finansowania procesu budowy własnego domu. Kredyt ten udzielany jest na etapy, zgodnie z postępem prac budowlanych, a wypłata środków odbywa się w transzach – zazwyczaj po zakończeniu określonych etapów budowy i na podstawie przedstawionych faktur czy rachunków.

Przed udzieleniem kredytu na budowę domu, banki wymagają od kredytobiorcy przedstawienia szeregu dokumentów, takich jak prawomocne pozwolenie na budowę, projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz umowę z wykonawcą prac. Wymagane jest także wniesienie wkładu własnego, którego wysokość zależy od polityki danego banku oraz wartości inwestycji.

Po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, kredyt budowlany przekształcany jest w kredyt hipoteczny, zaś na ukończonej inwestycji zostaje ustanowiony odpowiedni rodzaj hipoteki.

Oprocentowanie kredytu budowlano-hipotecznego może być nieco wyższe niż standardowego kredytu hipotecznego ze względu na wyższe ryzyko związane z procesem budowy.

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny to rodzaj kredytu bankowego, udzielanego w celu nabycia konkretnych dóbr materialnych, takich jak: sprzęt AGD, RTV, meble czy elektronika. Ta forma finansowania często oferowana jest bezpośrednio w punktach sprzedaży przez sklepy we współpracy z bankami lub firmami finansowymi.

Cechą charakterystyczną kredytu ratalnego jest to, że środki finansowe są przekazywane przez bank bezpośrednio sprzedawcy, klient zaś otrzymuje zakupiony produkt oraz harmonogram spłaty kredytu. Umowa może zostać zawarta zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie, np. u sprzedawcy współpracującego z bankiem.

Zaletą kredytu ratalnego jest możliwość szybkiego uzyskania finansowania i rozłożenie kosztów zakupu na dłuższy czas, co może być bardziej przystępne dla budżetu domowego. Jest to formuła często wybierana przez osoby, które chcą uniknąć jednorazowego obciążenia finansowego przy większych zakupach.

Zalety kredytu ratalnego:

 • Umożliwia zakup towarów bez naruszania oszczędności
 • Często dostępny z oprocentowaniem 0%
 • Prosty proces uzyskania
 • Możliwość rozłożenia kosztów na mniejsze, łatwiejsze do spłaty raty
 • Dostępność w sklepach i przy zakupach online

Wady kredytu ratalnego:

 • Koszty dodatkowe, takie jak odsetki, prowizje, ubezpieczenia czy marża
 • Może zachęcać do zbyt łatwego zaciągania długów
 • W przypadku rat 0%, potencjalne ukryte opłaty

Karta kredytowa

Punktując rodzaje kredytów bankowych musimy uwzględnić także kartę kredytową będącą jedynie środkiem płatniczym w ramach przyznanego przez bank limitu kredytowego. W ramach umowy o kartę kredytową bank udziela Ci oprocentowanego kredytu odnawialnego, z którego możesz korzystać w dowolnym celu.

W ramach limitu na karcie kredytowej możesz dokonywać płatności w sklepach, punktach usługowych, hotelach, restauracjach, ale także robić zakupy online. W większości przypadków wypłata gotówki z bankomatu przy użyciu karty kredytowej wiąże się z dodatkową opłatą, podobnie jak wykonanie przelewu z rachunku przypisanego do tej karty.

Karty kredytowe charakteryzuje tzw. okres bezodsetkowy, który wynosi zwykle 54 dni od dnia dokonania transakcji kartą. W tym czasie możesz spłacić zadłużenie niepowiększone o odsetki należne bankowi. Jeśli spłata karty nastąpi w późniejszym okresie, Twoje zadłużenie zostanie powiększone o odsetki wynikające z oprocentowania danej karty (zawartego w umowie).

Popularna “kredytówka” jest jednym z najczęściej wybieranych rodzajów kredytów na całym świecie, a korzystają z niej nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy (karta kredytowa dla firm).

Zalety karty kredytowej:

 • Wygoda użytkowania
 • Możliwość budowania historii kredytowej
 • Ochrona konsumenta
 • Nagrody i programy lojalnościowe
 • Możliwość skorzystania z okresu bezodsetkowego
 • Ubezpieczenia i dodatkowe zabezpieczenia
 • Elastyczność płatnicza

Wady karty kredytowej:

 • Ryzyko przekroczenia budżetu i zadłużenia
 • Wysokie oprocentowanie po okresie bezodsetkowym
 • Opłaty roczne lub miesięczne
 • Opłaty za przekroczenie limitu kredytowego
 • Opłaty za wypłaty gotówkowe
 • Opłaty za przelewy
 • Możliwość negatywnego wpływu na zdolność kredytową przy nieodpowiednim użytkowaniu

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy to rodzaj kredytu bankowego, który zaciąga się w celu spłaty istniejącego już zadłużenia, zwykle w innym banku. Najczęściej dotyczy to kredytów hipotecznych, ale może być stosowany także do innych rodzajów pożyczek krótko-, średnio- i długoterminowych.

Refinansowanie polega na zaciągnięciu nowego kredytu, zazwyczaj w innym banku, na lepszych warunkach niż obecnie obowiązujące w Twojej umowie kredytowej. Nowy kredyt jest wykorzystywany do spłaty poprzedniego zobowiązania, co może przynieść korzyści w postaci niższej raty miesięcznej, niższego oprocentowania, zmiany waluty kredytu lub innych warunków umowy.

W ofertach banków znajdziesz m.in. oferty pozwalające na:

Zalety kredytu refinansowego:

 • Możliwość obniżenia raty miesięcznej
 • Lepsze warunki kredytowe
 • Optymalizacja kosztów związanych z kredytem

Wady kredytu refinansowego:

 • Dodatkowe koszty związane z uruchomieniem nowego kredytu
 • Dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem, prowizją czy marżą

Z kredytu refinansowego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy, którym zależy na poprawie warunków finansowania.

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest posiadana przez kredytobiorcę nieruchomość. Oznacza to, że w przypadku niespłacenia pożyczki, pożyczkodawca (zazwyczaj bank lub instytucja finansowa) ma prawo do przejęcia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel, niekoniecznie związany z nieruchomością, co odróżnia ją od kredytu hipotecznego, który jest przeznaczony na finansowanie zakupu domu lub mieszkania.

Kto może skorzystać? Z pożyczki hipotecznej mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, jednak wymagane jest posiadanie wolnej od zajęć nieruchomości, na której bank może ustanowić zabezpieczenie w formie hipoteki.

W porównaniu z kredytem hipotecznym, pożyczka hipoteczna charakteryzuje się większą elastycznością w zakresie przeznaczenia środków, lecz może również wiązać się z wyższym oprocentowaniem. W większości przypadków kwota pożyczki hipotecznej nie przekracza 60-70% wartości nieruchomości.

Zalety pożyczki hipotecznej:

 • Niższe oprocentowanie w porównaniu do niezabezpieczonych pożyczek gotówkowych.
 • Dłuższy okres kredytowania, co może przekładać się na niższe miesięczne raty.
 • Elastyczność wykorzystania środków – można je przeznaczyć na dowolny cel.
 • Możliwość uzyskania wyższej kwoty pożyczki ze względu na zabezpieczenie hipoteczne.

Wady pożyczki hipotecznej:

 • Ryzyko utraty nieruchomości w przypadku niewywiązania się z umowy.
 • Długi proces aplikacyjny i wymóg dostarczenia wielu dokumentów.
 • Koszty dodatkowe, takie jak opłaty notarialne, prowizja bankowa, ubezpieczenie kredytu.
 • Długoterminowe zobowiązanie finansowe, które może wpływać na zdolność kredytową.

Kredyt studencki

Kredyt studencki to forma finansowego wsparcia, której głównym celem jest pomoc studentom oraz doktorantom w pokryciu kosztów związanych z edukacją i utrzymaniem w czasie nauki. Jest to kredyt oferowany na specjalnych, preferencyjnych warunkach, które są znacznie korzystniejsze niż w przypadku innych rodzajów kredytów bankowych.

Kredyt studencki charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, a także możliwością odroczenia spłaty kapitału do czasu po zakończeniu studiów, co jest znane jako okres karencji.

W trakcie studiów, studenci zwykle spłacają jedynie niewielkie odsetki lub nie spłacają ich wcale, jeśli odsetki te są subsydiowane przez państwo. Pełna spłata kredytu rozpoczyna się po ukończeniu edukacji, często z kilkuletnim opóźnieniem, co daje absolwentom czas na znalezienie zatrudnienia i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

W niektórych przypadkach, istnieje możliwość umorzenia części kredytu, na przykład za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce.

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych ratach i może być wykorzystany na dowolny cel związany z procesem edukacyjnym – od czesnego, przez zakup materiałów dydaktycznych, po pokrycie kosztów mieszkania czy wyżywienia.

Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb – Ministerstwo Edukacji.

Charakterystyka kredytu studenckiego:

 • Oprocentowanie: Preferencyjne, często niższe niż w standardowych kredytach konsumpcyjnych.
 • Okres karencji: Możliwość odłożenia spłaty kredytu na czas studiów i często jeszcze na kilka lat po ich ukończeniu.
 • Kwota kredytu: Zależy od indywidualnej oferty banku oraz potrzeb studenta.

Warunki uzyskania:

 • Status studenta uczelni wyższej.
 • Wiek od 18 do około 30 lat.
 • Dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 3500 zł.
 • Czasami wymagane są poręczenia lub inne zabezpieczenia.

Wniosek o kredyt studencki aktualnie złożyć można jedynie w trzech bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

O kredyt można ubiegać się przez cały rok akademicki, a decyzja kredytowa powinna zostać wydana w ciągu 30 dni.


Poniżej rodzaje kredytów bankowych adresowanych wyłącznie dla przedsiębiorców

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu bankowego stworzonego z myślą o przedsiębiorcach chcących sfinansować swoje przedsięwzięcia biznesowe. Jego głównym celem jest umożliwienie firmom rozwijania działalności poprzez finansowanie zakupu nowych środków trwałych, rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów, a także realizację innych przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości firmy i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Kredyt inwestycyjny dla firm jest zobowiązaniem długoterminowym, co oznacza, że okres jego spłaty jest zwykle dłuższy niż w przypadku kredytów obrotowych czy pomostowych i może wynosić nawet kilkanaście lat. Warunki takiego kredytu, w tym oprocentowanie i wymagane zabezpieczenia, są ustalane indywidualnie i zależą od wielu czynników, takich jak zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, ocena ryzyka związanego z realizacją inwestycji, a także kondycja finansowa i perspektywy rozwoju firmy.

Kredyty inwestycyjne mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i charakteru finansowanej inwestycji. Banki często wymagają od firm przedstawienia szczegółowego biznesplanu projektu inwestycyjnego oraz regularnego raportowania postępów w jego realizacji.

Przedsiębiorca może wykorzystać kredyt inwestycyjny na różnorodne cele takie jak:

 • zakup lub rozbudowa obiektów,
 • nabycie maszyn i sprzętu,
 • restrukturyzacja już istniejącej działalności.

Ze względu na swoje przeznaczenie, kredyty inwestycyjne są dostępne zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, które planują rozwijać swoją działalność i potrzebują dodatkowych środków na realizację swoich planów inwestycyjnych.

Przykładowe cele, na które można przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego, to:

 • Zakup maszyn i urządzeń,
 • Budowa lub zakup nieruchomości komercyjnych, takich jak hale produkcyjne, magazyny czy biura,
 • Inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Rozwój infrastruktury firmy,
 • Nabycie udziałów lub akcji innych przedsiębiorstw,
 • Finansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych z udziałem funduszy unijnych (kredyt pomostowy).

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być hipoteka na nieruchomości, zastaw na maszynach i urządzeniach, poręczenie przez inne podmioty lub gwarancje bankowe.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to krótkoterminowe finansowanie bankowe udzielane przedsiębiorstwom na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ten rodzaj kredytu bankowego przeznaczony jest głównie na finansowanie codziennych wydatków firmy, takich jak zakup towarów, materiałów, pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, opłacanie rachunków czy innych krótkoterminowych zobowiązań.

Celem kredytu obrotowego jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiając szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby operacyjne bez konieczności posiadania dużych rezerw gotówkowych.

Kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, takich jak kredyt w rachunku bieżącym, linia kredytowa czy kredyt rewolwingowy (odnawialny), gdzie udostępniony limit można wielokrotnie wykorzystywać i spłacać, co zwiększa elastyczność finansowania.

Warunki kredytu, w tym oprocentowanie i prowizje, są ustalane na podstawie oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do generowania przepływów pieniężnych, które będą służyły do spłaty kredytu.

Podstawowe cechy kredytu obrotowego:

 • Dostępność: Jest on zazwyczaj łatwiej dostępny niż kredyt inwestycyjny.
 • Elastyczność: Może być odnawialny lub nieodnawialny, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Waluta: Często dostępny jest w różnych walutach, np. PLN, EUR.

Kredyt obrotowy dla firm dzieli się na dwie główne kategorie:

 • Kredyt w rachunku bieżącym
 • Kredyt w rachunku kredytowym

Dla wielu przedsiębiorstw kredyt obrotowy stanowi podstawowe narzędzie zarządzania płynnością finansową, pozwalające na utrzymanie ciągłości operacyjnej i realizację krótkoterminowych celów biznesowych.

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy to specyficzny rodzaj kredytu bankowego, adresowany do przedsiębiorców oczekujących na otrzymanie środków z innych źródeł, często związanych z dotacjami unijnymi. Jest to rozwiązanie przejściowe, które umożliwia pokrycie kosztów bieżących lub inwestycyjnych do czasu wpłynięcia oczekiwanych środków.

Kredyt pomostowy zapewnia niezbędne środki na pokrycie wydatków związanych z projektem, którego częściowa realizacja jest wymagana do otrzymania dotacji. Okres finansowania nie przekracza zwykle kilku miesięcy, a jego spłata następuje jednorazowo po otrzymaniu oczekiwanych środków.

Oprocentowanie kredytu pomostowego może być wyższe niż w przypadku standardowych kredytów inwestycyjnych ze względu na krótki okres kredytowania i wyższe ryzyko dla banku.

Warunki udzielenia kredytu pomostowego, w tym wymagane zabezpieczenia, są ustalane indywidualnie przez banki i mogą obejmować różne formy, takie jak hipoteka, zastaw, poręczenie czy gwarancje bankowe.

Do uzyskania kredytu pomostowego niezbędne jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej nadchodzące wpływy środków, które mają być źródłem spłaty kredytu – mogą to być na przykład umowy o dofinansowanie czy decyzje o przyznaniu dotacji.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to forma wsparcia finansowego adresowana do przedsiębiorców, która łączy elementy kredytu bankowego z dotacją z funduszy europejskich lub innych źródeł publicznych. Ten rodzaj kredytu bankowego jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które planują inwestycje w nowe technologie.

Celem kredytu technologicznego jest stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które nie zostały jeszcze szeroko rozpowszechnione na danym rynku.

Kredyt technologiczny może być wykorzystany na przykład na zakup maszyn i urządzeń, licencji, wiedzy technicznej, technologii czy wyników badań, które są niezbędne do rozpoczęcia produkcji nowego produktu lub wdrożenia nowego procesu produkcyjnego.

Część kredytu, która może być dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł publicznych, jest bezzwrotna, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi jej zwracać, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Kredyt technologiczny jest dedykowany głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które często napotykają na bariery finansowe w realizacji inwestycji innowacyjnych. Dzięki połączeniu finansowania komercyjnego z dotacją, przedsiębiorstwa mogą łatwiej pokryć wysokie koszty związane z wprowadzaniem innowacji, co przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności.

Aby skorzystać z kredytu technologicznego, przedsiębiorstwo musi zwykle przedstawić odpowiedni projekt, który będzie oceniany pod kątem innowacyjności, potencjału rynkowego oraz wpływu na rozwój firmy. Projekt musi wykazać, że planowana inwestycja technologiczna wprowadzi na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi czy procesy produkcyjne. Ważne jest, aby innowacja miała charakter technologiczny i była nowością nie tylko dla danego przedsiębiorstwa, ale również dla rynku, na którym firma działa.

Procedura aplikowania o kredyt technologiczny może wymagać przedstawienia szczegółowego biznesplanu, analizy finansowej, a także dokumentacji technicznej i prawnej dotyczącej innowacji.

Opracowanie: Money Breaker. Źródła: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,