Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny – podobieństwa i różnice

Mimo że wiele je łączy, pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to dwa różne produkty finansowe.
Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny
Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny - podobieństwa i różnice. Money Breaker

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny to dwa produkty finansowe, które pozwalają na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Chociaż oba produkty są zabezpieczone hipoteką, to istnieją między nimi różnice, które definicują je jako zupełnie różne rodzaje produktów finansowych. Z tego wpisu dowiesz się, jaka jest różnica między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną oraz które z rozwiązań będzie dla Ciebie odpowiednie.

Czym jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna to produkt finansowy udzielany przez instytucję finansową pod zastaw nieruchomości. Bank, pożyczając Ci pieniądze, dokona hipoteki na posiadanej przez Ciebie nieruchomości, co będzie zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Pożyczka hipoteczna może być udzielana zarówno na cele mieszkaniowe, jak i na inne cele, np. na spłatę innych zobowiązań.

Podstawową cechą pożyczki hipotecznej jest zabezpieczenie hipoteczne. Oznacza to, że w przypadku niewywiązania się z umowy, instytucja finansowa ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku zabezpieczającego – czyli nieruchomości, która została ustanowiona jako zabezpieczenie hipoteczne.

Ustanowienie hipoteki na posiadanej przez Ciebie nieruchomości stanowi dla instytucji finansowej pewność, że w przypadku niewywiązania się z umowy, będzie miała możliwość odzyskania swoich środków. Dzięki temu, instytucje finansowe mogą udzielać pożyczek na dłuższy okres oraz na wyższe kwoty niż w przypadku kredytu konsumenckiego.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu bankowego udzielanego na zakup nieruchomości (mieszkania, domu, działki, etc.). Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) jest hipoteka, czyli wpis do księgi wieczystej, który daje bankowi pierwszeństwo w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez kredytobiorcę.

Kredyt hipoteczny może być udzielany na cele mieszkaniowe, budowlane (kredyt na budowę domu) lub remontowe. Kwota kredytu zależy od wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu oraz Twojej zdolności krdytowej.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

To, co łączy pożyczkę hipoteczną i kredyt hipoteczny to konieczność ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki na określonej nieruchomości. Główną różnicą jest jednak cel finansowania oraz to, że do otrzymania pożyczki hipotecznej musisz posiadasz prawa do jakiejkowiek nieruchomości, na której bank ustanowi hipotekę.

Podstawowe podobieństwa i różnice między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym to przede wszystkim:

Podobieństwa i różnicePożyczka hipotecznaKredyt hipoteczny
CelDowolny celZakup lub remont konkretnej nieruchomości
UdzielającyInstytucje finansoweBanki
Podstawa prawnaUstawa o kredycie hipotecznymPrawo bankowe i Ustawa o kredycie hipotecznym
ZabezpieczenieNieruchomośćNieruchomość
KwotaZazwyczaj mniejsza niż kredyt hipotecznyZazwyczaj większa niż pożyczka hipoteczna
Okres spłatyMaksymalnie 25 latMaksymalnie 35 lat
Wkład własnyNiewymaganyWymagany
Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny – pdobieństwa i różnice.

Główne różnice

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym, warto poznać ich główne różnice, którymi są przede wszystkim:

  • cel finansowania
  • zabezpieczenie
  • koszty i opłaty
  • procedura uzyskania
  • wymagalność wkładu własnego

Cel finansowania

Największą różnicą między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym jest cel finansowania. Kredyt hipoteczny jest udzielany na konkretne cele, takie jak zakup lub remont nieruchomości. Z kolei pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel, niekoniecznie związany z nieruchomością.

Zabezpieczenie

Oba produkty finansowe opierają się na zabezpieczeniu hipotecznym, czyli ustanowieniu hipoteki na nieruchomości. Jednak w przypadku pożyczki hipotecznej, zabezpieczeniem jest nieruchomość, której jesteś już właścicielem (posiadasz prawa do innej nieruchomości).

WAŻNE! Aby bank lub firma pożyczkowa chciała udzielić Ci pożyczki hipotecznej, nieruchomość musi być pozbawiona jakichkolwiek obciążeń. Nie może ciążyć na niej zatem hipoteka lub inne zajęcie.

Koszty i opłaty

Kolejną różnicą między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym są koszty i opłaty. Oba produkty finansowe opierają się na oprocentowaniu i prowizji, jednak ich wysokość może być różna w zależności od banku lub instytucji finansowej udzielającej pożyczki.

Procedura uzyskania

Procedura uzyskania pożyczki hipotecznej może być łatwiejsza niż w przypadku kredytu hipotecznego. Pożyczkę hipoteczną może udzielić również firma inna niż bank, podczas gdy kredyt hipoteczny jest udzielany tylko przez banki. Jednak w przypadku pożyczki hipotecznej, konieczne jest uzyskanie akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Wkład własny

Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów, aby bank mógł udzielić kredytu hipotecznego, musisz posiadać tzw. minimalny wkład własny, a więc kwotę, którą wyłożysz na nieruchomość z własnej kieszeni. Aktualnie stanowi ona minimum 20 procent wartości nieruchomości lub 10 procent w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku pożyczki hipotecznej na dowolny cel wymóg dokonania wpłaty własnej nie występuje.

Podobieństwa

Jeśli zastanawiasz się, co łączy pożyczkę hipoteczną i kredyt hipoteczny, to są to przede wszystkim:

  • długoterminowy charakter zobowiązania
  • wymóg ustanowienia hipoteki
  • możliwość wcześniejszej spłaty

Długoterminowy charakter zobowiązania

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna to długoletnie zobowiązania, które trwają zazwyczaj od 10 do 30 lat. Oba produkty finansowe wymagają od kredytobiorcy regularnych wpłat rat, których wysokość zależy od wielu czynników, takich jak wysokość kredytu, oprocentowanie, okres kredytowania czy rodzaj rat.

Wymóg ustanowienia hipoteki

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna wymagają ustanowienia hipoteki na nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie dla banku lub instytucji finansowej udzielającej kredytu. W przypadku niespłacenia zobowiązania, bank ma prawo do zrealizowania hipoteki i przejęcia nieruchomości.

Możliwość wcześniejszej spłaty

Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna umożliwiają wcześniejszą spłatę zobowiązania. W tym przypadku kredytobiorca ma możliwość dokonania jednorazowej wpłaty lub wpłat dodatkowych, co pozwala na zmniejszenie całkowitej kwoty do spłaty oraz skrócenie czasu spłaty kredytu. Jednakże, w przypadku wcześniejszej spłaty, bank może naliczyć opłaty za wcześniejszą spłatę, co należy uwzględnić przy planowaniu spłaty kredytu.

Podsumowując, zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna mają wiele podobieństw, takich jak długoterminowy charakter zobowiązania, wymóg ustanowienia hipoteki oraz możliwość wcześniejszej spłaty.

Aspekty prawne i regulacyjne

Ustawa o kredycie hipotecznym

Zarówno pożyczka hipoteczna, jak i kredyt hipoteczny są uregulowane w Polsce przez ustawę o kredycie hipotecznym. Ustawa ta wprowadza szereg wymogów, których banki muszą przestrzegać przy udzielaniu tych produktów finansowych.

Według ustawy, kredyt hipoteczny to produkt kredytowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Natomiast pożyczka hipoteczna to produkt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, ale niekoniecznie musi być to nieruchomość, na której ma zostać wykorzystana pożyczka.

Prawa konsumenta

Kredytobiorcy, którzy korzystają z pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego, są objęci ochroną prawną. Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza szereg przepisów, które mają na celu ochronę konsumentów.

Przede wszystkim, banki muszą przedstawić kredytobiorcom informacje na temat kosztów kredytu, w tym oprocentowania, prowizji, opłat oraz ubezpieczenia. Kredytobiorcy mają również prawo do wglądu w umowę kredytową przed jej podpisaniem.

Ponadto, kredytobiorcy mają prawo odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W przypadku pożyczki hipotecznej, kredytobiorcy mają również prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku naruszenia przez banki przepisów ustawy o kredycie hipotecznym, kredytobiorcy mają prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Pożyczka hipoteczna czy kredyt hipoteczny?

Kiedy wybrać pożyczkę hipoteczną?

Pożyczka hipoteczna to dobry wybór, jeśli nie potrzebujesz dużo pieniędzy na zakup nieruchomości. Jest to produkt finansowy, który jest oferowany przez instytucje finansowe, a nie tylko przez banki. Pożyczka hipoteczna może być udzielona na okres od kilku miesięcy do kilku lat, co oznacza, że ​​możesz spłacić ją w krótszym czasie niż kredyt hipoteczny.

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na remont lub modernizację domu, pożyczka hipoteczna może być dobrym wyborem. W przypadku pożyczki hipotecznej nie musisz mieć dużej zdolności kredytowej, co oznacza, że ​​możesz ją otrzymać nawet jeśli nie masz zabezpieczenia finansowego.

Kiedy zdecydować się na kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to dobry wybór, jeśli potrzebujesz dużo pieniędzy na zakup nieruchomości. Jest to produkt finansowy, który jest oferowany tylko przez banki. Kredyt hipoteczny może być udzielony na okres od kilku do kilkudziesięciu lat, co oznacza, że ​​możesz spłacić go w dłuższym czasie niż pożyczkę hipoteczną.

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na zakup domu lub mieszkania, kredyt hipoteczny jest dobrym wyborem. W przypadku kredytu hipotecznego musisz mieć dobrą zdolność kredytową, co oznacza, że ​​musisz mieć zabezpieczenie finansowe. Dlatego też, kredyt hipoteczny jest zwykle udzielany na wyższe kwoty niż pożyczka hipoteczna.

Podsumowując, wybór między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym zależy od Twoich potrzeb finansowych oraz zdolności kredytowej. Jeśli potrzebujesz mniejszej kwoty pieniędzy i nie masz dużej zdolności kredytowej, pożyczka hipoteczna jest dobrym wyborem. Jeśli natomiast potrzebujesz większej kwoty pieniędzy i masz dobrą zdolność kredytową, kredyt hipoteczny jest lepszym wyborem.

Podsumowanie

Podsumowując, pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny są dwoma różnymi produktami finansowymi, ale oba są zabezpieczone hipoteką nieruchomości. Oba produkty mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji.

Podstawową różnicą między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym jest to, że kredyt hipoteczny jest udzielany wyłącznie przez banki na podstawie Prawa bankowego i Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 880), podczas gdy pożyczka hipoteczna może być udzielana przez różne instytucje finansowe, w tym banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe i kredytobiorcy prywatni.

Inną ważną różnicą między tymi produktami jest to, że kredyt hipoteczny wymaga spełnienia szeregu wymagań, takich jak zdolność kredytowa, zdolność do spłaty kredytu, a także posiadanie wkładu własnego, podczas gdy pożyczka hipoteczna może być udzielana bez spełnienia tych wymagań, ale zwykle z wyższym oprocentowaniem.

Ostatecznie, wybór między pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać oferty różnych instytucji finansowych, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie.