Najpopularniejsze zawody w Polsce. Gdzie pracują Polacy?

Sprawdziliśmy, gdzie pracują Polacy. Oto najpopularniejsze zawody w Polsce.
najpopularniejsze zawody w Polsce najpopularniejsze zawody w Polsce
Gdzie pracują Polacy? Sprawdź najpopularniejsze zawody w Polsce. Money Breaker

Kończysz liceum, studia, a może masz dość swojego szefa i całej branży, w której pracujesz od wielu lat? Rozważasz zmianę pracy lub po prostu chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz, czy zmiana ta będzie dla Ciebie odpowiednia? Nie martw się, takie pytania zadają sobie miliony osób na całym świecie, a większość z nich pracuje w zawodach, które wcale nie są dla nich odpowiednie, bo … wybrane zostały nierzadko zwyczajnie przypadkiem lub “tylko na chwilę”.

Przeczytaj koniecznie:

Postanowiliśmy sprawdzić, które zawody w Polsce cieszą się największym zainteresowaniem, a dokładniej, w których z nich pracuje najwięcej osób w kraju. Z uwagi na to, że Główny Urząd Statystyczny podaje dane z dużym opóźnieniem – zebranie i opracowanie statystyk wymaga wiele czasu – lista przedstawia dane z grudnia 2021 r.

Gdzie pracują Polacy? Najpopularniejsze zawody w Polsce

Zastanawiasz się, gdzie pracują Polacy? Zanim wypunktujemy najpopularniejsze zawody w Polsce, musisz wiedzieć, że chodzi tu o osoby zatrudnione w danej branży, bez wskazywania określonego stanowiska, a wyłącznie sektor zatrudnienia, jak np. handel czy produkcja.

SektorIlość pracownikówUdział %
Przetwórstwo przemysłowe2 827 97322
Handel, naprawa pojazdów2 342 14118
Edukacja1 213 0809
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo1 137 8199
Budownictwo1 030 6368
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
1 002 4088
Transport i gospodarka magazynowa946 7867
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna924 4547
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna791 2476
Administrowanie i działalność wspierająca575 6915
Sektory z największym zatrudnieniem w Polsce. Dane GUS na koniec 2021 r. Opracowanie Money Breaker

Przetwórstwo przemysłowe

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej osób w Polsce pracuje w przetwórstwie przemysłowym, potocznie zwanym produkcją. W tej branży zatrudnienie na koniec 2021 roku miało ponad 2,82 miliona osób. Za przetwórstwo przemysłowe rozumieć można zarówno produkcję żywności, jak i półproduktów, produktów czy wszelkiej maści dóbr. Co istotne, za przetwórstwo przemysłowe rozumiana jest także działalność wydawnicza.

Handel / naprawa pojazdów

W szeroko rozumianym handlu oraz naprawie pojazdów mechanicznych na koniec 2021 roku zatrudnionych w Polsce było ponad 2,34 mln osób, z czego tylko 2884 pracowały na tych stanowiskach w sektorze publicznym. Reszta to firmy prywatne. Warto dodać, że aż 1,22 mln wszystkich miejsc pracy dotyczyło handlu detalicznego, zaś niespełna 300 tysięcy osób pracowało przy sprzedaży lub naprawie pojazdów.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Na czwartym miejscu pod względem ilości zatrudnionych w Polsce na koniec 2023 roku uplasowały się rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, w którym pracę zarobkową wykonywało aż 1,13 mln osób. Niecałe 30 tys. z nich zatrudnionych było w sektorze publicznym, cała reszta to sektor prywatny. Warto dodać, że aż 1084495 ze wszystkich zatrudnionych w tym sektorze to osoby związane uprawą roli, hodowlą zwierząt i łowiectwem.

Edukacja

Trzecim sektorem, w którym pracuje w Polsce najwięcej osób, jest edukacja. Zgodnie z ostatnimi danymi Głównego Urzędu Statystycznego pracę w niej na koniec 2021 roku wykonywało aż 1,21 ml osób. Dużym zaskoczeniem nie będzie jednak to, że 999,5 tys. wszystkich wykonujących zawód związany z edukacją piastuje swą funkcję w sektorze publicznym. Sektor prywatny w edukacji to “zaledwie” 213,5 tys. osób.

Budownictwo

W “budowlance” na koniec 2021 roku pracę wykonywało aż 1,03 mln osób, czyli raptem o 100 tysięcy mniej niż w przypadku rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W przypadku budownictwa znakomita większość zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym (1019217 osób). Niespełna 11,5 tys. to etaty w sektorze publicznym.

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

W administracji publicznej, obronie narodowej oraz pełniąc różne funkcje związane z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi, na koniec 2021 roku pracowało w kraju niewiele ponad milion osób, co daje temu sektorowi szóstą pozycję pod względem ilości zatrudnionych. Jak nietrudno się domyślić sektor publiczny odgrywa tu kluczową rolę, jednak w sektorze prywatnym pracę w administracji, obronie narodowej czy obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych znalazło łącznie 515 osób.

Transport i gospodarka magazynowa

Siódmym “najpopularniejszym zawodem w Polsce”, a dokładniej sektorem, w którym pracuje blisko milion osób, jest transport i gospodarka magazynowa. Ilość zatrudnionych na koniec 2021 roku wyniosła ponad 946 tys, czyli raptem 60 tys. mniej niż w przypadku administracji, obronie narodowej i zabezpieczeniach społecznych. W sektorze publicznym zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej znalazło łącznie ponad 223 tys. osób. Reszta to firmy prywatne.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku w opiece zdrowotnej oraz pomocy społecznej pracowało łącznie 924 454 osoby. 545 343 z nich dotyczą sektora publicznego, 379 111 to pracownicy firm prywatnych. 720 089 pracowników wykonywało obowiązki związane z opieką zdrowotną, pozostali pracownicy to osoby związane z pomocą społeczną.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

W tym szeroko rozumianym sektorze na koniec 2021 roku pracę zarobkową w Polsce wykonywało ponad 791 tysięcy osób. Ponad 246 tys. to osoby związane z prawem, rachunkowością i podatkami. Za badania naukowe i prace rozwojowe odpowiadało ponad 70 tys. osób. Niewiele ponad 10 procent wszystkich posad związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną obsadzonych było w sektorze publicznym. 712 i pół tysiąca osób pracowało w tych zawodach w sektorze prywatnym.

Administrowanie i działalność wspierająca

Na dziesiątym miejscu pod względem najpopularniejszych zawodów w Polsce, a konkretniej najmocniej obsadzonych sektorów pod względem ilości pracujących osób uplasowało się na koniec 2021 roku administrowanie oraz działalność wspierająca z wynikiem przekraczającym 575 tys. zatrudnionych. O jakie podsektory tu chodzi? GUS zalicza do niej: wynajem i dzierżawa, działalność związana z zatrudnieniem, działalność związana z turystyką, działalność detektywistyczna i ochroniarska, utrzymanie porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni, administracyjna obsługa biura; wspomaganie działalności gospodarczej. Prym wiedzie oczywiście sektor prywatny, w którym na koniec 2021 roku zatrudnionych było ponad 565 tys. osób.

najlopularniejsze branze w Polsce

Dane: Główny Urząd Statystyczny.

Jakie zawody cieszą się największą popularnością?

Po analizie największego zatrudnienia można by stwierdzić, że najpopularniejsze zawody w Polsce to te związane z produkcją, rolnictwem czy edukacją. W tych sektorach pracuje bowiem najwięcej osób w kraju. Gdy jednak spojrzymy na dane pochodzące z portali doradczych czy zajmujących się zatrudnieniem, najliczniej obsadzone sektory gospodarki nijak będą miały się do zawodów, które Polacy najchętniej chcieliby wykonywać.

Sprawdź także:

Wg. portalu Indeed najbardziej pożądanym sektorem w Polsce jest branża IT, a więc praca na stanowisku programisty. Kolejnym z popularnych zawodów jest prawnik, co wiąże się z koniecznością ukończenia uczelni wyższej i zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Na trzecim miejscu pod względem popularności Indeed wymienia zawód lekarza, a zaraz za nim przedstawiciela handlowego. Pierwszą piątkę zamyka zaś grafik komputerowy.

Na szóstej pozycji uplasował się zawód księgowego, który – po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji – może liczyć na całkiem przyzwoitą miesięczną pensję. Ostatnie cztery miejsca wśród najpopularniejszych zawodów w Polsce zajmują odpowiednio pracownik budowalny, co pokrywałoby się z ilością osób zatrudnionych w budownictwie wg. danych GUS-u, kierowca zawodowy, co także zazębia się ze statystykami Urzędu (transport i gospodarka magazynowa), doradca finansowy oraz pracownik produkcji, których w Polsce – jak podaje GUS – jest zdecydowanie najwięcej.

Opracowanie: Money Breaker