Co to jest lokata rentierska i kto może ją założyć?

Na lokacie rentierskiej zysk z odsetek będziesz otrzymywał cyklicznie, ale kwota wejścia może być wysoka.
lokata rentierska lokata rentierska
Lokata rentierska pozwoli Ci na regularną wypłatę odsetek. Foto Money Breaker by Artem Varnitsin

Lokata rentierska to rodzaj depozytu terminowego, który zapewnia cykliczne wypłaty odsetek, zamiast ich kapitalizacji. Oznacza to, że odsetki wypłacane są na Twoje konto w określonych terminach w trakcie trwania umowy, co może być dobrym sposobem na uzyskanie stałego źródła dochodu – jeśli dysponujesz naprawdę sporym kapitałem początkowym.

Kluczowe fakty

 • Lokata rentierska to rodzaj depozytu terminowego, który zapewnia cykliczne wypłaty odsetek.
 • Lokata rentierska to opcja dla osób, które chcą regularnie otrzymywać odsetki, bez konieczności czekania na ich wypłatę po zakończeniu umowy.
 • Lokata rentierska skierowana jest do osób z większym kapitałem.

Co to jest lokata rentierska – definicja

Lokata rentierska to rodzaj depozytu terminowego, który zapewnia cykliczne wypłaty odsetek, zamiast ich kapitalizacji na koniec okresu umowy. Jako właściciel lokaty rentierskiej otrzymujesz zysk z odsetek w regularnych odstępach czasowych, np. co trzy miesiące.

co to jest lokata rentierska
Co to jest lokata rentierska definicja Money Breaker. Foto Money Breaker / Rixel’s images

Lokata rentierska adresowana jest do osób z większym kapitałem, ponieważ minimalna kwota lokaty jest zwykle dość wysoka. W zamian za to lokaty rentierskie oferują stałe oprocentowanie przez cały okres trwania depozytu, a oprocentowanie nierzadko przewyższa wartości dostępne na zwykłych lokatach terminowych.

Warto podkreślić, że lokaty rentierskie są przeznaczone tylko dla tych osób, które nie potrzebują natychmiastowego dostępu do swojego kapitału. Jest to produkt skierowany raczej do osób poszukujących stabilnego źródła dochodu na dłuższy okres czasu, niż do osób szukających szybkich zysków.

Zalety lokaty rentierskiej

Do niewątpliwych zalet lokaty rentierskiej zaliczyć można przede wszystkim regularną wypłatę odsetek i wysoką kwotę inwestycji – wyższą niż w przypadku lokat klasycznych. Lokata rentierska, jak każdy inny rodzaj lokaty, jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, jednak maksymalna kwota zabezpieczenia to równowartość 100 tysięcy euro, czyli niewiele ponad 400 tys. zł.

Największe zalety lokaty rentierskiej:

Regularna wypłata odsetek

Jedną z największych zalet lokaty rentierskiej jest regularna wypłata odsetek. W odróżnieniu od standardowych lokat, gdzie odsetki są wypłacane po wygaśnięciu terminu umowy, w przypadku lokaty rentierskiej otrzymujesz odsetki w regularnych odstępach czasu, np. co kwartał. Dzięki temu możesz cieszyć się stałym przypływem gotówki, co może być szczególnie korzystne w przypadku osób, które potrzebują stałych wpływów finansowych.

Atrakcyjne oprocentowanie dużych kwot

Mimo że na pierwszy rzut oka lokata rentierska ma niższe oprocentowanie niż standardowa lokata terminowa, to może być to dość mylne wrażenie. Większość lokat terminowych ma “wysokie” oprocentowanie wyłącznie w przypadku krótkich depozytów np. trzymiesięcznych, zaś maksymalne kwoty są mocno ograniczone.

Lokata overnight – zarabiasz, gdy śpisz.

Lokaty rentierskie zawierane są zwykle na dłuższy okres, a oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania lokaty. Dodatkowo lokata rentierska pozwala na zdeponowanie naprawdę sporych kwot, a co za tym idzie, zysk z niej może być sumarycznie nieco większy.

Dostępność dla dużych kwot

Lokaty rentierskie są dostępne dla dużych kwot, a co za tym idzie kwotowy zysk z lokaty może być znacznie wyższy niż w przypadku klasycznych lokat terminowych. Większość banków oferujących lokaty rentierskie nie ogranicza maksymalnej kwoty lokaty, a to oznacza, że możesz na niej zdeponować nawet kilka milionów i czerpać comiesięczny zysk.

Warunki lokaty rentierskiej

Oprocentowanie

Oprocentowanie lokaty rentierskiej jest stałe i ustalane z góry. Jego wysokość zależy przede wszystkim od polityki banku. Więcej informacji na temat oprocentowania lokaty rentierskiej można znaleźć na stronach internetowych banków oferujących ten produkt, przy czym aktualne stawki oprocentowania lokat rentierskich wahają się pomiędzy 3,5, a nawet 6 procent w skali roku.

Kwota minimalna i maksymalna

Kwota minimalna, jaką trzeba wpłacić, aby otworzyć lokatę rentierską, jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku standardowych lokat. Wynosi ona zazwyczaj od 50 000 zł do 100 000 zł. Kwota maksymalna, jaką można wpłacić na lokatę rentierską, jest zazwyczaj nieograniczona.

Okres trwania lokaty

Okres trwania lokaty rentierskiej zazwyczaj wynosi od 12 do 36 miesięcy. W tym czasie nie można wypłacić środków z lokaty, chyba że zdecydujesz się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, co może skutkować utratą części odsetek.

Częstotliwość wypłaty odsetek

Częstotliwość wypłaty odsetek z lokaty rentierskiej zależy od oferty banku. Można wybierać między wypłatą odsetek co miesiąc, co kwartał lub co pół roku. W przypadku lokaty rentierskiej z kapitalizacją odsetek, wypłata odsetek następuje zazwyczaj dopiero po zakończeniu okresu lokaty.

Zysk na lokacie rentierskiej

Zysk na lokacie rentierskiej jest obliczany na podstawie oprocentowania lokaty oraz czasu trwania depozytu. Lokata rentierska to rodzaj lokaty długoterminowej, która zapewnia cykliczne wypłaty odsetek zamiast ich kapitalizacji na koniec okresu depozytu. Aby obliczyć zysk z lokaty rentierskiej, potrzebne są informacje o oprocentowaniu nominalnym, kwocie zainwestowanej oraz czasie trwania lokaty.

Na przykład, jeśli lokata rentierska ma oprocentowanie w skali roku i odsetki są wypłacane co miesiąc, zysk z lokaty można obliczyć mnożąc kwotę lokaty przez roczną stopę procentową i dzieląc przez 12, aby uzyskać miesięczną wypłatę odsetek.

Aby obliczyć zysk z lokaty rentierskiej, można użyć następującego wzoru:

[ Zysk = P \times \frac{r}{n} \times t ]

gdzie:

 • ( P ) to kwota zainwestowana (początkowy kapitał),
 • ( r ) to roczna stopa procentowa (oprocentowanie nominalne lokaty),
 • ( n ) to liczba okresów kapitalizacji odsetek w roku (dla lokat rentierskich często odsetki są wypłacane co miesiąc, więc ( n ) wynosiłoby 12),
 • ( t ) to czas trwania lokaty w latach.

Jeśli odsetki są wypłacane co miesiąc, to zysk z lokaty za jeden miesiąc można obliczyć pomniejszając ( t ) do 1/12, a dla całkowitego okresu lokaty ( t ) będzie równało się liczbie lat, na jaką założono lokatę.

Pamiętaj, że powyższy wzór zakłada brak podatku od zysków kapitałowych. W praktyce zysk netto będzie pomniejszony o podatek Belki, który w Polsce wynosi 19% od zysków kapitałowych.

Lokata rentierska a zwykła lokata

Główną różnicą między lokatą rentierską a klasyczną lokatą bankową jest możliwość wypłaty odsetek w określonych interwałach czasowych. Lokaty rentierskie zaczynają się także od większych kwot, niż lokaty standardowe. Średnia minimalna kwota, jaką należy zdeponować na lokacie, zaczyna się od 50 tysięcy złotych.

Czas trwania

Lokata rentierska jest produktem długoterminowym, a jej czas trwania wynosi zazwyczaj od 12 miesięcy do kilku lat. Zwykła lokata może mieć krótszy okres trwania, od kilku dni do kilku miesięcy.

Wypłata odsetek

W przypadku lokaty rentierskiej odsetki są wypłacane cyklicznie, np. co miesiąc, kwartał lub pół roku. Natomiast w przypadku zwykłej lokaty odsetki są kapitalizowane, czyli dodawane do kapitału początkowego. Wypłata odsetek w lokacie rentierskiej może być korzystniejsza dla osób, które potrzebują stałych przychodów.

Kwota

Kolejną różnicą między lokatą rentierską a klasyczną lokatą terminową jest kwota, jaką możesz zdeponować. W przypadku zwykłych lokat terminowych maksymalna ilość środków jest zwykle mocno ograniczona. Lokaty rentierskie są z reguły pozbawione górnej granicy kwoty. To zaś oznacza, że na lokacie rentierskiej możesz zdeponować nawet kilka milionów złotych.

Porównanie z innymi lokatami

CechaLokata strukturyzowanaLokata terminowaKonto oszczędnościoweLokata rentierskaLokata progresywna
ZyskZależny od instrumentów finansowychStały, z góry ustalony procentZmienny, zależny od stawek rynkowychStały, wypłacany regularnieZwiększający się w czasie
Kapitał początkowyWyższy minimalny wkładZróżnicowanyNiski lub brak minimalnego wkładuZróżnicowany, często wyższyZróżnicowany
Dostęp do środkówOgraniczonyOgraniczonyElastycznyOgraniczonyOgraniczony
RyzykoWyższe, zależne od rynkuNiskie, z gwarancją kapitałuNiskie, z gwarancją kapitałuNiskie, z gwarancją kapitałuNiskie, z gwarancją kapitału
Okres trwaniaUstalony, często dłuższyUstalonyNielimitowanyDługoterminowyZazwyczaj długoterminowy
Gwarancja kapitałuTak, do kwoty gwarantowanej przez BFGTak, do kwoty gwarantowanej przez BFGTak, do kwoty gwarantowanej przez BFGTak, do kwoty gwarantowanej przez BFGTak, do kwoty gwarantowanej przez BFG
Lokata rentierska a inne rodzaje depozytów.

Procedura zakładania lokaty

Aby założyć lokatę rentierską, należy najpierw wybrać bank, który oferuje ten produkt. Następnie musisz udać się do placówki bankowej lub założyć lokatę przez internet. Kroki do otwarcia lokaty rentierskiej nie różnią się zbytnio od tych, które należy wykonać podczas zakładania zwykłej lokaty bankowej. Sprowadza się to zatem do:

 • wyboru oferty
 • zapoznania z warunkami
 • zawarciu umowy
 • wpłaty pieniędzy

Przy zakładaniu lokaty, musisz podpisać umowę z bankiem i zaakceptować oferowane warunki. W umowie powinny być zawarte takie informacje jak: wysokość oprocentowania, minimalna kwota lokaty, termin wypłaty odsetek, okres trwania lokaty, a także zasady wypłaty odsetek. Przed podpisaniem umowy – taże online – dokładnie zapoznaj się z jej treścią i upewnij się, że wszystkie warunki są dla Ciebie korzystne.

Zerwanie lokaty

Jeśli zdecydujesz się zerwać lokatę rentierską przed terminem, musisz liczyć się z tym, że bank może pobrać od Ciebie karę umowną. Wysokość kary jest zazwyczaj uzależniona od czasu, jaki pozostał do końca umowy. Im bliżej końca umowy, tym kara jest niższa.

W przypadku zerwania lokaty przed terminem bank może nie wypłacić Ci też pełnych odsetek za ostatni okres. Oprocentowanie zostanie obniżone o tzw. marżę dyskontową. Marża ta jest zazwyczaj wyższa, niż kara umowna za zerwanie lokaty. Dlatego, jeśli zdecydujesz się zerwać lokatę przed terminem, lepiej zrobić to jak najbliżej końca umowy.

Jeśli posiadasz lokatę rentierską z comiesięczną kapitalizacją odsetek, to w przypadku zerwania lokaty przed terminem, odsetki zostaną naliczone tylko do momentu zerwania lokaty. Nie otrzymasz więc odsetek za cały okres trwania umowy, a tylko do momentu jej zerwania.

Wybór najlepszej lokaty rentierskiej

Wybór najlepszej lokaty rentierskiej zależy od kilku czynników, takich jak oprocentowanie, okres trwania lokaty, częstotliwość wypłaty odsetek oraz warunki przedterminowego zerwania lokaty.

Aby wybrać najlepszą lokatę rentierską, warto przede wszystkim rozeznać się w produktach różnych banków, gdyż oferty mogą się znacząco różnić. Zwróć także uwagę na oprocentowanie, które w przypadku lokat rentierskich jest najczęściej stałe, co umożliwia dokładne oszacowanie przyszłych korzyści.

Przy wyborze lokaty rentierskiej warto również zwrócić uwagę na ranking lokat, który może wskazać Ci najlepszą lokatę rentierską, a przynajmniej taką, która oferuje najwyższe oprocentowanie. Pamiętaj jednak, że wiele rankingów dostępnych w sieci jest komercyjna i nastawiona na zysk, co może wiązać się z pewną manipulacją.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące lokaty rentierskiej.

Czy odsetki z lokaty rentierskiej są opodatkowane?

Tak, odsetki z lokaty rentierskiej podlegają opodatkowaniu. Bank automatycznie pobiera podatek od odsetek z lokaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W Polsce obecnie jest to 19% podatek od zysków kapitałowych, nazywany podatkiem Belki.

Czy można dołożyć środki do lokaty rentierskiej w trakcie jej trwania?

To zależy od warunków konkretnej lokaty. Niektóre lokaty pozwalają na dokapitalizowanie w trakcie trwania umowy, inne zaś są zamknięte i nie pozwalają na wpłaty dodatkowych środków poza inicjalną wpłatą.

Czy środki z lokaty rentierskiej można wypłacić wcześniej?

Nie, środków zdeponowanych na lokacie rentierskiej nie możesz swobodnie wypłacać. Co prawda możesz zakończyć lokatę przed umówionym terminem, jednak wiąże się to zwykle z pewnymi konsekwencjami finansowymi.

Czy można założyć lokatę rentierską online?

Wiele banków oferuje możliwość założenia lokaty rentierskiej przez internet. Proces ten wymaga zazwyczaj posiadania konta w danym banku i autoryzacji transakcji za pomocą bankowości internetowej.

Opracowanie: Money Breaker. Żródła: Credit Agricole, BNP Paribas, Santander Bank Polska, PKO BP, Wikipedia.