Kredyt samochodowy – co to jest i jak działa?

Kredyt samochodowy przeznaczysz na zakup różnych pojazdów mechanicznych, nie tylko samochodu.
kredyt samochodowy kredyt samochodowy
Kredyt samochodowy / kredyt na samochód. Foto Money Breaker by Syda Productions.

Planując zakup samochodu, masz do wyboru kilka opcji finansowania: oszczędności, leasing, pożyczka gotówkowa lub najpopularniejsza opcja – kredyt samochodowy. Z tego wpisu dowiesz się, czym jest kredyt samochodowy, jak działa i na co powinieneś zwrócić uwagę, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu tego zobowiązania.

Co to jest kredyt samochodowy – definicja

Kredyt samochodowy to rodzaj kredytu celowego, oferowanego przez banki i instytucje finansowe na zakup różnych pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli, quadów, a nawet motorówek).

co to jest kredyt samochodowy
Kredyt samochodowy definicja Money Breaker. Foto: mw/anne

Środki z kredytu samochodowego muszą zostać spożytkowane na zakup określonego w umowie pojazdu, co zwykle odbywa się poprzez przekazanie kredytu bezpośrednio na konto sprzedawcy, czyli podobnie, jak w przypadku kredytów mieszkaniowych.

Kredyt samochodowy może być zabezpieczony lub niezabezpieczony. W przypadku kredytu zabezpieczonego, bank ma prawo zająć pojazd jako zabezpieczenie, jeśli nie będziesz w stanie w stanie spłacić zobowiązania. Kredyt niezabezpieczony jest bardziej ryzykowny dla banku i może wiązać się ze znacznie wyższymi opłatami.

Kredyt samochodowy a kredyt gotówkowy

Jeśli planujesz zakup samochodu “na kredyt”, do wyboru masz zasadniczo dwie możliwości: kredyt samochodowy lub kredyt gotówkowy. Oba rodzaje kredytów mocno się od siebie różnią, a to, na który się zdecydujesz, będzie miało wpływ m.in. na wysokość rat i procedurę ubiegania się, ale nie tylko.

Kredyt samochodowy i kredyt gotówkowy to dwa różne produkty finansowe, którymi bez trudu sfinansujesz zakup samochodu, ale różnią się między sobą pod kilkoma względami.

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, co oznacza, że środki uzyskane z kredytu są przeznaczone wyłącznie na zakup określonego pojazdu. Zazwyczaj jest on niżej oprocentowany niż kredyt gotówkowy, a pojazd stanowi zabezpieczenie kredytu, co może wpływać na niższe koszty kredytu. Ponadto, kredyt samochodowy może wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, co jest jednym z warunków kredytowania.

Natomiast kredyt gotówkowy jest bardziej elastyczny, ponieważ można go przeznaczyć na dowolny cel, nie tylko na zakup samochodu. Kredytobiorca nie jest rozliczany z tego, na co wydaje otrzymane środki. Zwykle jednak kredyt gotówkowy jest wyżej oprocentowany niż kredyt samochodowy, ponieważ nie posiada dodatkowego zabezpieczenia w postaci kupowanego pojazdu.

Na jakie pojazdy można otrzymać kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy możesz zaciągnąć na samochód nowy lub używany, ale także na motocykl, skuter, samochód ciężarowy, przyczepę kempingową lub inny pojazd mechaniczny. Z reguły na taki, na którym bank może dokonać zabezpieczenia.

W zależności od banku, w którym składasz wniosek o kredyt samochodowy, mogą obowiązywać różne wymagania dotyczące wieku pojazdu czy jego wartości. Przykładowo, niektóre banki oferują kredyt na samochód używany jedynie do 10 lat od daty produkcji, a w przypadku samochodów nowych wymagają wpłaty własnej na poziomie od 10 do 30% wartości pojazdu.

Lista pojazdów, na które można otrzymać kredyt samochodowy:

 • Pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 tony
 • Motocykle
 • Skutery i quady
 • Jachty i żaglówki
 • Motorówki i łodzie motorowe
 • Przyczepy campingowe i campery
 • Przyczepy towarowe do 3,5 tony
 • Minibusy do 3,5 tony

W przypadku firm kredyt samochodowy może być udzielony także na zakup maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych, naczep, ciągników siodłowych i innych.

Kredyt samochodowy 50/50

Kredyt samochodowy 50/50 to specyficzna forma finansowania zakupu pojazdu, która dzieli płatność na dwie równe części. Pierwszą połowę wartości samochodu wpłacasz jako wpłatę własną na początku, natomiast drugą połowę pokrywasz po pewnym czasie, zwykle po roku od zakupu, w jednorazowej wpłacie lub w ratach rozłożonych na określony czas.

Ten rodzaj kredytu samochodowego może być atrakcyjny dla osób, które mają dostępne środki na pokrycie połowy wartości samochodu od razu, ale chcą odroczyć spłatę drugiej połowy na później. Kredyt 50/50 może oferować różne korzyści, takie jak niskie oprocentowanie, a czasami nawet 0% w skali roku. Jest to popularna oferta wśród banków powiązanych z koncernami samochodowymi lub dealerów samochodowych

Kredyt samochodowy z ratą balonową

Kredyt samochodowy z ratą balonową to rodzaj finansowania, w którym płacisz niskie miesięczne raty przez większość okresu kredytowania, a na koniec okresu spłaty zobowiązany jesteś uregulować jednorazowo dużą kwotę, zwaną właśnie ratą balonową. Rata balonowa to często znaczna część wartości samochodu, czasami może wynosić nawet 25% do 50% wartości pojazdu.

Kredyt z ratą balonową jest atrakcyjny dla osób, które chcą mieć niskie miesięczne obciążenia finansowe i są w stanie zgromadzić lub przewidują, że będą w stanie zgromadzić środki na spłatę dużej raty balonowej w przyszłości. Może to być rozwiązanie korzystne dla Ciebie, jeśli planujesz sprzedać samochód przed terminem spłaty raty balonowej lub w sytuacji, gdy oczekujesz większego przypływu gotówki w przyszłości.

Koszty i opłaty związane z kredytem samochodowym

Jeśli chcesz wziąć kredyt samochodowy, musisz być przygotowany na różne koszty i opłaty. W tym rozdziale omówimy najważniejsze z nich.

Oprocentowanie i RRSO

Oprocentowanie kredytu samochodowego to jeden z najważniejszych kosztów związanych z takim zobowiązaniem. Zwykle wynosi ono od kilku do kilkunastu procent w ujęciu rocznym, jednak aby dokładnie określić koszt kredytu, należy zwrócić uwagę na RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. RRSO określa całkowity koszt kredytu, uwzględniając nie tylko oprocentowanie, ale także prowizję bankową, ubezpieczenie i inne opłaty.

Prowizja bankowa

Prowizja bankowa to opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Może być naliczana w formie jednorazowej opłaty lub jako dodatkowa rata kredytu. Prowizja zwykle wynosi 1-2 procent kwoty kredytu.

Dodatkowe ubezpieczenia

W przypadku kredytu samochodowego, banki zwykle wymagają wykupienia dodatkowej polisy autocasco (ubezpieczenie AC), która chroni zarówno Ciebie, jak i kredytodawcę. W niektórych przypadkach może zajść konieczność wykupienia dodatkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie na wypadek choroby / śmierci.

Kredyt samochodowy – warunki

Podobnie, jak w przypadku każdego innego rodzaju kredytu bankowego, aby otrzymać kredyt samochodowy, musisz spełnić pewne warunki. Mogą one, co prawda, nieco się różnić w zależności od banku, jednak w większości przypadków będą mocno zbliżone.

Dochód

Banki wymagają, aby Twój dochód pozwalał na regularną spłatę rat kredytowych. Wysokość dochodu, który musisz mieć, zależy od banku i wysokości kwoty kredytu. Pamiętaj, że im wyższy dochód, tym wyższa zdolność kredytowa, o ile nie masz innych, zbyt dużych obciążeń finansowych.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu. Banki sprawdzają Twoją zdolność kredytową, aby upewnić się, że jesteś w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Pamiętaj, że zdolność kredytowa zależy nie tylko od Twojego dochodu, ale także od innych czynników, takich jak wysokość aktualnych zobowiązań czy historia kredytowa – im lepsza, tym niższe oprocentowanie i automatycznie wyższa zdolność.

Historia kredytowa

Historia kredytowa to informacje na temat Twoich dotychczasowych zobowiązań finansowych. Banki sprawdzają, jak radziłeś sobie ze spłatą innych zobowiązań, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu. Jeśli masz negatywną historię kredytową, możesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu samochodowego.

Wkład własny

Wkład własny to kwota, którą musisz wpłacić na poczet kredytu samochodowego. Wysokość wkładu własnego zależy od banku, pojazdu i jego wieku, ale także Twojej historii kredytowej. W niektórych przypadkach banki wymagają, aby wkład własny wynosił co najmniej 20% wartości samochodu. W innych współczynnik ten może być niższy i wynosić 5 lub 10 procent.

Wiek

Aby wziąć kredyt samochodowy, musisz mieć ukończone 18 lat. W niektórych bankach minimalny wiek może być wyższy, np. 21 lat.

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy jest zabezpieczony na samochodzie, który kupujesz. Oznacza to, że w przypadku niespłacenia kredytu bank może zająć pojazd. W niektórych przypadkach banki wymagają także dodatkowych zabezpieczeń, takich jak ubezpieczenie samochodu czy depozyt karty pojazdu.

Wkład własny przy kredycie na samochód

Do zaciągnięcia kredytu samochodowego w większości przypadków będziesz potrzebował określonej wysokości wpłaty własnej. Wkład własny ma na celu zmniejszenie ryzyka banku i zwiększenie Twojej wiarygodności jako kredytobiorcy.

Wkład własny przy kredycie na samochód zazwyczaj wynosi od 5% do 20% wartości auta. Im wyższy wkład własny, tym mniejsza kwota kredytu i mniejszy koszt całkowity. Pamiętaj jednak, że im wyższy wkład własny, tym mniejsze ryzyko dla banku i tym większa szansa na uzyskanie kredytu.

Wkład własny może być finansowany z oszczędności lub z innych źródeł, takich jak sprzedaż innych aktywów lub pożyczki od rodziny lub znajomych, jednak najlepszym wyborem zawsze będą po prostu oszczędności.

Pamiętaj, że im wyższy wkład własny wniesiesz, tym mniejsza będzie miesięczna rata i sumaryczna wartość kredytu do spłaty. Pięcioprocentowy wkład własny nie zawsze jest najlepszym pomysłem!

Rodzaje zabezpieczeń kredytu samochodowego

Jeśli zdecydujesz się na wzięcie kredytu samochodowego, bank będzie chciał się zabezpieczyć na wypadek, gdybyś nie był w stanie spłacić zobowiązania. Istnieje kilka rodzajów zabezpieczeń kredytu samochodowego, a to, które wybierze bank, zależy wyłącznie od jego polityki kredytowej.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przekazuje bankowi prawo własności do samochodu jako zabezpieczenie spłaty kredytu. W przypadku niewywiązania się z umowy, bank ma prawo przejąć samochód i sprzedać go, aby odzyskać swoje pieniądze.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy to forma zabezpieczenia kredytu samochodowego, która polega na wpisaniu zastawu na samochodzie w rejestrze pojazdów. W ten sposób bank zabezpiecza swoje interesy, a w przypadku niewywiązania się z umowy przez kredytobiorcę, ma prawo do przejęcia samochodu i sprzedaży go, aby odzyskać swoje pieniądze.

Cesja praw polisy AC

Cesja praw polisy AC to umowa, na mocy której kredytobiorca przekazuje bankowi swoje prawa z polisy AC jako zabezpieczenie spłaty kredytu, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Jeśli pojazd zostanie zniszczony lub skradziony, ubezpieczyciel wypłaci bankowi odszkodowanie, które pomniejszy wartość kredytu do spłaty.

Kredyt samochodowy – dokumenty

Aby otrzymać kredyt samochodowy, będziesz musiał przedstawić bankowi komplet dokumentów, do których zaliczają się przede wszystkim:

 1. Dowód tożsamości – dokument potwierdzający tożsamość, taki jak dowód osobisty lub paszport.
 2. Dokumenty dochodowe – dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach, wyciągi bankowe, PIT z ostatniego roku podatkowego lub inne dokumenty potwierdzające dochody.
 3. Dokumenty dotyczące pojazdu – w przypadku samochodów używanych mogą to być dokumenty takie jak aktualny dowód rejestracyjny pojazdu, umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT, a w niektórych przypadkach, zaświadczenie o przebiegu pojazdu. W przypadku importu pojazdu z zagranicy mogą być wymagane tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. W sytuacji, gdy chcesz kupić nowy samochód, z reguły wystarczy faktura pro-forma od dealera.

Proces ubiegania się o kredyt samochodowy

Jeśli zdecydowałeś się na zakup samochodu za pomocą kredytu, musisz przejść przez proces ubiegania się o niego. W tym celu musisz wypełnić odpowiedni wniosek i spełnić wymagania kredytodawcy. Poniżej przedstawiamy trzy główne etapy procesu ubiegania się o kredyt samochodowy.

Wypełnianie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o kredyt samochodowy. Wniosek ten musisz złożyć w instytucji finansowej, która udziela kredytu. Wnioskując o kredyt samochodowy, musisz podać swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe, który chcesz kupić.

Ocena zdolności kredytowej

Po złożeniu wniosku, kredytodawca przeprowadzi ocenę Twojej zdolności kredytowej. W tym celu musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość Twojego dochodu oraz zobowiązań finansowych. Bank oszacuje Twoją zdolność kredytową i ustali, czy możesz otrzymać kredyt samochodowy oraz w jakiej wysokości.

Zaakceptowanie warunków umowy

Jeśli Twoja zdolność kredytowa zostanie zaakceptowana, kredytodawca przedstawi Ci warunki umowy. Przeczytaj uważnie umowę i zwróć uwagę na takie elementy jak wysokość rat, oprocentowanie, prowizje i ubezpieczenie. Jeśli warunki umowy są dla Ciebie akceptowalne, podpisz ją i przekaż kredytodawcy.

Spłata kredytu

Kiedy już zaciągniesz kredyt samochodowy, musisz pamiętać o jego regularnej spłacie. W tym celu otrzymasz od banku harmonogram spłat, który określa w jakim czasie i w jakiej wysokości będziesz spłacać swoje zobowiązanie. Aby utrzymać pozytywną historię kredytową, staraj się płacić raty w wyznaczonym terminie.

Raty równe i malejące

Istnieją dwa rodzaje rat, które mogą tyczyć się kredytu samochodowego: równe i malejące. Raty równe to stałe raty kapitałowo-odsetkowe, czyli taka sama wysokość raty przez cały okres spłaty kredytu. Raty malejące to natomiast raty kapitałowe, które zmniejszają się wraz z trwaniem umowy. W przypadku rat malejących, wysokość raty zależy od kwoty pozostałego do spłaty kapitału.

Przedterminowa spłata

Jeśli dysponujesz dodatkowymi środkami finansowymi, warto rozważyć przedterminową spłatę kredytu samochodowego. Oznacza to, że spłacisz kredyt wcześniej niż wynikałoby to z harmonogramu spłat, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnych kosztów związanych z należnymi bankowi odsetkami. Dobrym rozwiązaniem może być także nadpłata kredytu samochodowego, co pozwoli Ci na szybsze zamknięcie zobowiązania.

Jak wybrać najlepszy kredyt samochodowy?

Jeśli planujesz zakup samochodu, ale nie masz wystarczającej ilości gotówki na koncie, kredyt samochodowy może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jednak, przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu samochodowego, warto zastanowić się, jaki kredyt będzie dla Ciebie najlepszy. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak wybrać najlepszy kredyt samochodowy.

Kalkulator kredytu samochodowego

Kalkulator kredytu samochodowego to narzędzie, które pozwala na obliczenie wysokości raty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Warto skorzystać z takiego narzędzia, aby porównać oferty różnych banków i wybrać najlepszy kredyt na Twój wymarzony samochód.

Porównywarki kredytów samochodowych

Porównywarki kredytów samochodowych to narzędzia, które pozwalają na porównanie ofert różnych banków, dzięki czemu możesz szybko i łatwo znaleźć najlepszy dla Ciebie kredyt samochodowy.

Przed wyborem pierwszego z brzegu kredytu, zwróć także uwagę na rankingi kredytów samochodowych, które także mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji.

Alternatywne formy finansowania zakupu pojazdu

Jeśli nie chcesz lub nie możesz skorzystać z kredytu samochodowego, istnieją alternatywne formy finansowania zakupu pojazdu, które warto rozważyć.

Najem długoterminowy

Jeden z popularniejszych sposobów finansowania samochodu to najem długoterminowy. W ramach tej opcji wybierasz samochód i wynajmujesz go na określony czas. W tym czasie musisz regularnie płacić raty, które pokrywają koszty wynajmu i utrzymania pojazdu. Zaletą tej opcji jest to, że nie musisz martwić się o koszty napraw i przeglądów samochodu, ponieważ zazwyczaj są one wliczone w miesięczną ratę.

Kredyt gotówkowy

Inną alternatywą dla kredytu samochodowego jest kredyt gotówkowy, który możesz zaciągnąć w SKOK-u lub w banku. W tym przypadku otrzymujesz pieniądze na swoje konto, a następnie możesz nimi opłacić zakup samochodu. Kredyt gotówkowy ma jednak wyższe oprocentowanie niż kredyt samochodowy, co oznacza, że będzie on po prostu droższy.

Leasing

Leasing (leasing konsumencki) to kolejna opcja finansowania samochodu. W tym przypadku wybierasz samochód i wynajmujesz go na określony czas, ale nie jest on zarejestrowany na Ciebie, a na instytucję finansową. W tym czasie musisz regularnie płacić raty, które pokrywają koszty wynajmu i utrzymania pojazdu. Na zakończenie umowy leasingu możesz pojazd wykupić lub zwrócić bankowi.

Opracowanie: Money Breaker: Źródła: Ustawa o kredycie konsumenckim