Na czym polega inwestowanie pasywne i czy jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś cierpliwy, wytrwały i konsekwentny, inwestowanie pasywne pozwoli Ci zbudować solidną przyszłość finansową.
inwestowanie pasywne inwestowanie pasywne
Inwestowanie pasywne w pigułce. Foto Money Breaker by Darren415

Inwestowanie pasywne to jedna z wielu strategii inwestycyjnych, która stale zyskuje na popularności wśród inwestorów. Polega ona na długoterminowym trzymaniu zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego z minimalnymi zmianami w czasie. Celem inwestowania pasywnego jest osiągnięcie wyników rynkowych przy minimalizacji kosztów i ryzyka.

Zalety inwestowania pasywnego to przede wszystkim minimalizacja kosztów, ale także ryzyka. Inwestycje pasywne są zazwyczaj tańsze niż inwestycje aktywne, ponieważ nie wymagają stałej kontroli i interwencji ze strony inwestora. Ponadto, inwestycje pasywne są zazwyczaj bardziej zdywersyfikowane, co dodatkowo minimalizuje ryzyko.

Z tego wpisu dowiesz się, na czym polega inwestowanie pasywne, w co można inwestować pasywnie i czy różni się inwestowanie pasywne od aktywnego.

Kluczowe fakty

 • Inwestowanie pasywne to długoterminowa strategia inwestycyjna polegająca na minimalnej interwencji w skład stworzonego portfela inwestycyjnego.
 • Inwestowanie pasywne a aktywne to dwa różne podejścia do inwestowania.
 • Zalety inwestowania pasywnego to minimalizacja kosztów i ryzyka, a także zdywersyfikowanie portfela.

Na czym polega inwestowanie pasywne?

Inwestowanie pasywne to strategia inwestycyjna polegająca na długoterminowym inwestowaniu w aktywa finansowe, takie jak akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne, z minimalnymi zmianami w portfelu inwestycyjnym. W przeciwieństwie do inwestowania aktywnego, inwestowanie pasywne nie wymaga ciągłego monitorowania rynków finansowych i podejmowania decyzji o kupnie i sprzedaży aktywów.

co to jest inwestowanie pasywne
Co to jest inwestowanie pasywne definicja Money Breaker. Foto: mb/rixstock

Inwestowanie pasywne opiera się na idei, że rynki finansowe są efektywnymi rynkami, a ceny aktywów finansowych odzwierciedlają ich prawdziwą wartość. Dlatego też, zamiast próbować przewidzieć przyszłe trendy rynkowe i wybierać aktywa, które mają szansę na wzrost, inwestorzy pasywni starają się uzyskać zwrot z inwestycji, który odpowiada ogólnemu trendowi rynkowemu.

Pasywne inwestowanie często realizowane jest poprzez inwestycje w fundusze indeksowe, które odzwierciedlają skład indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 czy FTSE 100. Fundusze te inwestują w te same aktywa, co indeksy, co oznacza, że inwestorzy pasywni mogą uzyskać zwrot z inwestycji, który odpowiada trendowi rynkowemu, bez konieczności wykonywania skomplikowanych analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ten rodzaj inwestowania uważany jest za strategię, która ma niskie koszty i minimalne ryzyko. Inwestorzy pasywni nie ponoszą kosztów związanych z analizą rynku i wyborem aktywów, co oznacza, że mogą cieszyć się wyższym zwrotem z inwestycji. Ponadto, inwestowanie pasywne pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Inwestowanie pasywne a aktywne

Inwestowanie pasywne i aktywne to dwa podejścia do inwestowania, które różnią się między sobą pod wieloma względami.

Różnice między inwestowaniem pasywnym a aktywnym

Inwestowanie pasywneInwestowanie aktywne
Strategia długoterminowaStrategia krótkoterminowa
Kupowanie i trzymanie aktywów przez długi okres czasuCzęste kupowanie i sprzedawanie aktywów
Minimalne zaangażowanie w zarządzanie portfelemAktywne zarządzanie portfelem
Minimalne koszty transakcyjneWysokie koszty transakcyjne
Wysoka dywersyfikacja portfelaNiska dywersyfikacja portfela
Osiąganie zbliżonych wyników do rynkuPróba pokonania rynku
Różnice między inwestowanie pasywnym a aktywnym. Money Breaker

W przypadku inwestowania pasywnego inwestorzy wybierają papier wartościowy i utrzymują go przez wzloty i upadki w kierunku długoterminowego celu, takiego jak emerytura, zakup domu czy studia dla dzieci. Inwestowanie pasywne jest strategią długoterminową, która minimalizuje koszty transakcyjne i wymaga minimalnego zaangażowania w zarządzanie portfelem.

Z drugiej strony, inwestowanie aktywne polega na częstym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w celu osiągnięcia lepszych wyników niż indeksy rynkowe. Inwestorzy aktywni samodzielnie budują swój portfel inwestycyjny, do którego dobierają instrumenty. Jest to strategia krótkoterminowa, która wymaga aktywnego zarządzania portfelem i ponoszenia często wysokich kosztów transakcyjnych.

Warto podkreślić, że inwestowanie pasywne oferuje wysoką dywersyfikację portfela, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Inwestorzy pasywni osiągają zbliżone wyniki do rynku, co oznacza, że niekoniecznie muszą próbować pokonać rynek. Natomiast celem inwestowania aktywnego jest pokonanie rynku, co oznacza, że inwestorzy aktywni podejmują większe ryzyko inwestycyjne w celu osiągnięcia wyższych zwrotów.

Zalety inwestowania pasywnego

Inwestowanie pasywne ma wiele zalet, które przekonują coraz więcej inwestorów do wyboru tej strategii inwestycyjnej. Są to przede wszystkim:

 • niższe koszty zarządzania
 • efektywność podatkową
 • dywersyfikację portfela

Niższe koszty zarządzania

Jedną z największych zalet inwestowania pasywnego jest obniżenie kosztów zarządzania portfelem inwestycyjnym. W przypadku inwestycji aktywnych, koszty zarządzania portfelem mogą być bardzo wysokie, a opłaty za zarządzanie funduszami aktywnymi znacznie przewyższają te pobierane przez fundusze indeksowe. W inwestowaniu pasywnym, koszty te są znacznie niższe, ponieważ nie wymaga ono tak dużej aktywności ze strony inwestora.

Efektywność podatkowa

Inwestowanie pasywne może być również bardziej efektywne podatkowo niż inwestowanie aktywne. W przypadku inwestycji aktywnych, inwestorzy często dokonują częstych transakcji, co może prowadzić do generowania większych kosztów podatkowych. W inwestowaniu pasywnym liczba transakcji jest mniejsza, co pozwala na zmniejszenie kosztów podatkowych.

Dywersyfikacja portfela

Inwestowanie pasywne pozwala na łatwiejszą dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Inwestorzy, którzy wybierają tę strategię inwestycyjną, często inwestują w fundusze indeksowe, które są złożone z szerokiej gamy aktywów. Dzięki temu mają większą szansę na osiągnięcie stabilnego zwrotu z inwestycji, ponieważ ryzyko inwestycyjne jest rozłożone na wiele różnych aktywów.

Wady inwestowania pasywnego

Inwestowanie pasywne, pomimo powyższych zalet, ma również pewne wady, które warto wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem długoterminowych inwestycji. Głównymi wadami inwestowania pasywnego są:

Ograniczenia strategii pasywnej

Podstawową ideą inwestowania pasywnego jest ścisłe trzymanie się indeksu rynkowego, co oznacza, że inwestorzy nie dążą do przewyższania wyników rynku. Ograniczenia te mogą prowadzić do mniejszych zysków niż w przypadku inwestowania aktywnego. Inwestorzy nie mają również zdolności do bicia rynku, co oznacza, że nie mogą osiągnąć wyników lepszych niż średnia rynkowa.

Potencjalne ryzyka

Inwestowanie pasywne może być bardziej podatne na wahania rynkowe niż inwestowanie aktywne. Jeśli rynek spada, to inwestorzy pasywni również tracą wartość swojego portfela. Inwestowanie pasywne może również prowadzić do nieodpowiedniego rozłożenia ryzyka. Inwestorzy muszą uważać, aby nie skupiać swoich inwestycji tylko na jednym sektorze lub branży.

W co inwestować pasywnie?

Inwestowanie pasywne oferuje szereg instrumentów, które pozwalają na osiągnięcie zadowalających zysków przy minimalnym wysiłku. Do najczęściej wybieranych zaliczyć można:

 • fundusze indeksowe
 • ETF-y
 • Akcje dywidendowe
 • Fundusze obligacji
 • REITY (fundusze nieruchomości)

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe to popularny wybór dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w całą giełdę, a nie w pojedyncze akcje. Inwestując w fundusz indeksowy, inwestorzy kupują udziały w portfelu akcji, który składa się z tych samych akcji, co indeks, na którym fundusz się opiera. W ten sposób inwestorzy mogą uzyskać zwrot zbliżony do średniego zwrotu rynkowego.

ETF-y

ETF-y to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom na inwestowanie w całą giełdę, podobnie jak fundusze indeksowe. ETF-y są notowane na giełdzie, co oznacza, że ich wartość zmienia się wraz z wartością rynkową. Inwestując w ETF-y, inwestorzy mogą uzyskać zwrot zbliżony do średniego zwrotu rynkowego.

Akcje dywidendowe

Akcje dywidendowe to akcje emitowane przez spółki, które regularnie wypłacają dywidendy. Inwestując w takie akcje, inwestorzy mogą uzyskać dochód pasywny w postaci dywidendy, co sprawia, że inwestycja ta jest atrakcyjna dla osób, które szukają stabilnych i regularnych dochodów.

Fundusze obligacji

Inwestowanie w pojedyncze obligacje może wymagać aktywnego zarządzania, ale istnieją również pasywne fundusze obligacji, które inwestują w szeroki zakres długoterminowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych dłużnych. Fundusze te mogą inwestować w różne rodzaje obligacji, w zależności od ich strategii:

Obligacje rządowe – uważane za bezpieczne inwestycje ze względu na niskie ryzyko niewypłacalności rządu. Obligacje korporacyjne – zazwyczaj oferują wyższe stopy zwrotu niż obligacje rządowe, ale wiążą się z większym ryzykiem. Obligacje wysokiego ryzyka (high-yield bonds) – wydawane przez podmioty o niższej zdolności kredytowej, oferujące wyższe stopy procentowe w zamian za wyższe ryzyko. I wiele innych.

Fundusze nieruchomości (REIT)

Real Estate Investment Trusts (REITs) to instytucje, które inwestują w dochodowe nieruchomości komercyjne, takie jak biura, centra handlowe, apartamentowce, magazyny i hotele. REITy pozwalają inwestorom indywidualnym na uczestnictwo w inwestycjach nieruchomościowych bez konieczności bezpośredniego zakupu, zarządzania lub finansowania nieruchomości, co także jest dobrym przykładem inwestowania pasywnego.

Strategie inwestowania pasywnego

Strategia “kup i trzymaj”

Jedną z najważniejszych strategii inwestowania pasywnego jest strategia “kup i trzymaj”. Polega ona na kupowaniu aktywów i trzymaniu ich przez długi okres czasu bez częstych zmian w portfelu. Ta strategia jest oparta na przekonaniu, że długoterminowe inwestycje są bardziej stabilne i przynoszą większe zyski niż krótkoterminowe inwestycje.

Poznaj najlepsze książki o inwestowaniu

Jednym z najważniejszych elementów strategii “kup i trzymaj” jest cierpliwość. Jako inwestor trzymasz aktywa przez długi czas i musisz być gotowy na zmienność rynku oraz akceptować wahania wartości swojego portfela. Jeśli jednak wykarzesz się cierpliwością, strategia “kup i trzymaj” może przynieść znaczne zyski.

Długoterminowe podejście do inwestowania

Inwestując pasywnie musisz mieć długoterminowe podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia ta ma na celu maksymalizację zysków na przestrzeni wielu lat, a nie tylko na krótką metę. Długoterminowe podejście do inwestowania pozwala na uniknięcie impulsywnych decyzji zakupu i sprzedaży, które często prowadzą do strat.

Inwestowanie pasywne opiera się na zakupie aktywów, które mają potencjał wzrostu w długim okresie czasu. Inwestorzy, którzy stosują tę strategię, często dokupują akcje, obligacje lub fundusze indeksowe, by zwiększyć wartość swojego portfela. Jednym z najważniejszych elementów długoterminowego podejścia do inwestowania jest regularne dokonywanie wpłat na konto inwestycyjne. Regularność wpłat pozwala na wykorzystanie efektu skali, który polega na stopniowym zwiększaniu wartości portfela wraz z dodatkowymi wpłatami.

Ryzyko i wyniki inwestowania pasywnego

Inwestowanie pasywne, podobnie jak każda inwestycja, niesie ze sobą pewne ryzyko. Niemniej jednak, w porównaniu z inwestowaniem aktywnym, ryzyko inwestycyjne jest zazwyczaj niższe.

Inwestycje pasywne są zazwyczaj związane z szerokimi indeksami rynkowymi, co oznacza, że ryzyko związane z jednostkową spółką jest rozłożone na wiele spółek w portfelu. W przypadku inwestowania aktywnego, inwestorzy często koncentrują swoje inwestycje na pojedynczych spółkach, co zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Inwestycje pasywne oferują zwykle niższe stopy zwrotu niż inwestowanie aktywne, ale jest również mniej zmienne. Inwestycje pasywne są zazwyczaj związane z indeksami rynkowymi, co oznacza, że stopy zwrotu są zbliżone do średniej rynkowej. Inwestowanie aktywne może przynosić lepsze wyniki, ale zazwyczaj jest bardziej zmienne i ryzykowne.

Podsumowanie inwestowania pasywnego

Inwestowanie pasywne jest strategią inwestycyjną, która cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów na całym świecie. Jej zalety to m.in. niższe koszty zarządzania portfelem, mniejsze ryzyko inwestycyjne oraz prostota w zarządzaniu. W przypadku inwestowania pasywnego, skupiasz się na długoterminowych inwestycjach i unikasz częstych zmian w portfelu inwestycyjnym.

Portfel inwestycyjny oparty na inwestowaniu pasywnym jest zazwyczaj złożony z różnych instrumentów finansowych, takich jak np. ETF-y, indeksy giełdowe czy obligacje. Dzięki temu możesz uzyskać różnorodność w swoim portfelu inwestycyjnym, co z kolei zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Koszty zarządzania portfelem inwestycyjnym opartym na inwestowaniu pasywnym są zazwyczaj niższe niż w przypadku inwestowania aktywnego. Nie musisz ponosić kosztów związanych z częstymi zakupami i sprzedażami aktywów.

Na zakończenie pamiętaj, że inwestowanie pasywne nie jest dla każdego, a każda firma inwestycji wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części środków.

Opracowanie: Money Breaker