Ile wynosi minimalna krajowa 2024 netto?

Minimalna krajowa brutto w 2024 przekroczyła już równowartość 1000 zielonych. Ile z tego dostaniesz na rękę?
minimalna krajowa 2024 minimalna krajowa 2024
Minimalna krajowa 2024 brutto / netto. Money Breaker

Minimalna krajowa w 2024 roku wzrośnie łącznie dwukrotnie. Pierwszy wzrost minimalnego wynagrodzenia wszedł już w życie. Druga podwyżka pensji minimalnej będzie miała miejsce w połowie roku. Ile wynosi minimalna krajowa 2024 brutto, a ile netto? Sprawdzamy.

Minimalna krajowa 2024 brutto – ile wynosi?

Na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 września 2023 roku, minimalna krajowa w Polsce od 1 stycznia 2024 roku wynosi już 4242 zł brutto, a więc o 642 zł brutto więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że pracując w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), Twoje minimalne wynagrodzenie 2024 nie może wynieść mniej niż 4242 zł brutto.

Co istotne, 1 stycznia miała miejsce dopiero pierwsza z dwóch zapowiedzianych podwyżek płacy minimalnej. Drugi skok wynagrodzenia będzie miał miejsce 1 lipca 2024 r., co podniesie wysokość minimalnej krajowej do wartości 4300 zł. To zaś oznacza, że sumaryczny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, względem roku poprzedniego, wyniesie 700 zł brutto. A ile więcej dostaniesz na rękę w 2024 roku?

Minimalna krajowa 2024 netto – ile na rękę w tym roku?

Ustawowa podwyżka płacy minimalnej w 2024 wyrażona jest w wartościach brutto, co oznacza, że od kwoty tej musimy odjąć także podatki oraz składki, które znacząco pomniejszą minimalną krajową, a więc kwotę, którą realnie otrzymasz od pracodawcy na swój rachunek bankowy.

Zgodnie z wyliczeniami, które przygotowaliśmy w Money Breaker, minimalna krajowa netto w 2024 roku wyniesie około 3 222 netto od 1 stycznia br. do około 3 262 zł netto od 1 lipca 2024 r.

Minimalna krajowa 2024 brutto / netto tabela

DataWynagrodzenie bruttoWynagrodzenie netto
Od 1 stycznia 20244242 złokoło 3222 zł
Od 1 lipca 20244300 złokoło 3262 zł
Minimalne wynagrodzenie 2024 netto / brutto

Pamiętaj jednak, że dokładne wynagrodzenie netto 2024 dla każdego pracownika zależy od różnych czynników, takich jak złożenie oświadczenia PIT-2 w miejscu pracy, wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania oraz uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością autorską.

Jeśli chcesz poznać dokładną kwotę netto minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, najlepiej jest posłużyć się kalkulatorem wynagrodzeń, dostępnym na naszych stronach.

Minimalna stawka godzinowa 2024

Wraz ze wzrostem minimalnej krajowej od 1 stycznia 2024 roku rośnie także minimalna stawka godzinowa, od której to zależy m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, etc.).

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów, minimalna stawka godzinowa 2024 od 1 stycznia wynosi 27,70 zł brutto, zaś od 1 lipca podskoczy do 28,10 zł brutto. Oznacza to sumaryczny wzrost minimalnej stawki godzinowej o 4,60 zł brutto.

Tym samym, minimalna stawka godzinowa w 2024 netto (na rękę) wynosi 21,75 zł od 1 stycznia, zaś od 1 lipca 22,07 zł.

Minimalna stawka godzinowa 2024 brutto / netto tabela

DataStawka bruttoStawka netto
Od 1 stycznia 202427,70 zł21,75 zł
Od 1 lipca 202428,10 zł22,07 zł
Minimalna stawka godzinowa 2024 netto / brutto

Minimalne wynagrodzenie w Polsce na przestrzeni 6 lat

Poniżej zamieszczamy tabelę ukazującą wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce (brutto) oraz minimalnej stawki godzinowej (brutto) na przestrzeni ostatnich 6 lat, a więc począwszy od 2018 roku.

Data odMinimalne Wynagrodzenie (zł)Minimalna Stawka Godzinowa (zł)
01.07.20244.300,0028,10
01.01.20244.242,0027,70
01.07.20233.600,0023,50
01.01.20233.490,0022,80
01.01.20223.010,0019,70
01.01.20212.800,0018,30
01.01.20202.600,0017,00
01.01.20192.250,0014,70
01.01.20182.100,0013,70
Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa Polska 2018-2024 r. (brutto)

Częste pytania o minimalne wynagrodzenie (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na kilka najczęstszych pytań dotyczących minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Co to jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie, znane również jako płaca minimalna, to najniższa kwota, jaką pracodawca jest zobowiązany płacić pracownikowi za określony okres pracy. To uregulowana prawnie minimalna stawka (brutto), która ma na celu ochronę pracowników przed zbyt niskimi zarobkami.

Główne cele minimalnego wynagrodzenia to zapewnienie pracownikom godziwego wynagrodzenia za ich pracę, podniesienie standardów życia oraz ograniczenie wyzysku pracowniczego. Stawki minimalne mogą różnić się w zależności od kraju, regionu czy branży. W niektórych miejscach minimalne wynagrodzenie jest ustalane na poziomie krajowym, a w innych może być regulowane na poziomie lokalnym.

Od czego zależy wysokość minimalnej krajowej?

Minimalne wynagrodzenie w Polsce jest wynikiem procesu politycznego, społecznego i ekonomicznego. Sejm, na wniosek Rady Ministrów, ustanawia minimalne wynagrodzenie na podstawie ustawy. Podczas tego procesu brana jest pod uwagę opinia różnych stron, takich jak pracodawcy, związki zawodowe i inne organizacje pracownicze. Poziom minimalnego wynagrodzenia jest także uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, w tym wzrostu gospodarczego i inflacji. Dodatkowo, koszty życia, takie jak mieszkanie, żywność i opieka zdrowotna, mają wpływ na ustalenie minimalnej stawki. Ostatecznie, minimalne wynagrodzenie jest rezultatem kompromisu, mającego na celu równowagę między ochroną pracowników przed niskimi zarobkami a umożliwianiem przedsiębiorstwom prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy pracodawca może oferować mniej niż minimalna krajowa?

Oferowanie lub wypłata wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki krajowej jest nielegalne. Stawka ta jest ustanawiana na poziomie prawnym (rozporządzenie rady ministrów) i jest najniższą kwotą, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi za wykonaną pracę.